Co to jest pycha i na czym polega?

Co to jest pycha i na czym polega

Naturą ludzką jest błądzenie i grzeszenie. Nawet gorliwi katolicy popełniają błędy i muszą wracać na właściwą ścieżkę wielokrotnie w ciągu swojego życia. Jednym z powszechnie spotykanych problemów jest pycha. To jeden z siedmiu grzechów głównych, z którym trzeba w miarę możliwości walczyć. Co to jest pycha i co należy o niej wiedzieć?

Pycha jako jeden z grzechów głównych

Pycha ma duży wpływ na intelekt człowieka. Im jest jej więcej, tym łatwiej jest popaść w egocentryzm i poczucie wyższości nad innymi. Taka postawa jest potępiana w katolicyzmie, dlatego należy się jej wystrzegać. Siedem grzechów głównych zostało wyodrębnionych, by podkreślić najważniejsze destrukcyjne działania człowieka. Nie bez powodu na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się właśnie pycha.

Sprawdź również: czym jest grzech lekki?

Co to jest pycha?

W dzisiejszych czasach wiedza i dobra konsumpcyjne są dostępne tak łatwo, jak nigdy wcześniej, bez trudu da się też dotrzeć na różne sposoby do odpowiednich środków materialnych. Te trzy zagadnienia warto przyrównać do żyznej ziemi, na którą trafia niszczący chwast. Tak można obrazowo odpowiedzieć na pytanie, co to jest pycha. Zjawisko to opiera się na nadmiernej wyniosłości, wysokim mniemaniu o sobie, a także agresji słownej lub psychicznej w stosunku do innych ludzi. Osoby pyszne nierzadko mają spore grono fałszywych przyjaciół, a w rzeczywistości trzymają te osoby przy sobie jedynie po to, by móc czerpać z nich pewne korzyści.

Jakie są konsekwencje pychy?

Skutki wszystkich grzechów głównych są niszczące. Pyszna postawa oddala od Boga i zbawienia, wpływa krzywdząco na innych ludzi, uniemożliwia postępowanie w zgodzie z zasadami wiary, silnie uzależnia dając złudne poczucie posiadania mocnych fundamentów życiowych, a ostatecznie prowadzi do upadku człowieka. Cechami świadomego katolika powinny być skromność, pokora i dobroduszność. Nad przeczącymi im zachowaniami należy pracować.

Jak przejawia się pycha?

W świecie, w którym tak ważne są dobra materialne, można zaobserwować wiele pysznych zachowań. Do przejawów pychy należy nieustanne publikowanie zdjęć i filmów bogato urządzonych mieszkań, drogich ubrań czy relacji z podróży, jeśli celem tego działania jest wzbudzenie zazdrości w innych ludziach. Może to prowadzić do wywołania u części osób kompleksów. Pycha to więc potrzeba ciągłego chwalenia się swoim prestiżem, chęć podejmowania współzawodnictwa z innymi ludźmi. Osoby pyszne zapraszają gości do nowego mieszkania nie po to, by spędzić miło razem czas, a po to, by pochwalić się swoim luksusem i ilością pieniędzy włożoną w inwestycję.

popaść w egocentryzm

https://chrystus.pl/pycha-co-to-jest/ | Chrystus

Zamieszczono w: Blog