Czy picie alkoholu przed 18 to grzech?

Czy picie alkoholu przed 18 to grzech

Czy picie alkoholu to grzech?

Wiele osób zastanawia się czy medytacja to grzech, ale też czy łapacz snów to grzech. Kościół w tej kwestii przedstawia stosunkowo jasne stanowisko. Podobne do tego czy picie alkoholu to grzech cieżki. Jednak czy picie alkoholu to grzech lekki. Są to pytania, które najczęściej nurtują młode osoby. Zatem czy picie alkoholu to grzech i dlaczego? Kościół katolicki w bardzo rygorystyczny sposób odnosi się do kwestii picia alkoholu w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Jednakże sięgając po Biblię oraz dokładnie analizując jej zapisy nie odnajdziemy w sposób bezpośredni słów, które powiedziałyby, w jakim stopniu spożywanie alkoholu jest grzechem. Natomiast biorąc pod uwagę prawo, które określa jasno, że ukończenie 18 lat traktowane jest jako rozpoczęcie dorosłego życia. Dlatego dopiero po osiągnięciu pełnoletności można spożywać alkohol. Należy jednak pamiętać, że pełnoletniość Przynosi także prawne zobowiązania, tym samym człowiek dorosły jest inaczej traktowany przez prawo aniżeli dziecko.

Czy picie alkoholu to grzech ciężki?

Picie alkoholu w małych ilościach nie jest grzechem. Jednak należy podkreślić, że spożywanie alkoholu nie traktuje się jako grzech tylko w sytuacji, kiedy substancja ta jest spożywana w sposób umiarkowany. Oznacza to, że nie można przekraczać pewnych granic. Natomiast grzechem jest nadmierne spożywanie alkoholu. Oznacza to nadużywanie alkoholu, częste upijanie się, tracenie świadomości. Należy podkreślić także, że nadużywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwości bardzo często wiąże się z popełnianiem dodatkowych grzechów, na przykład ubliżaniem innym osobom, napaścią fizyczną czy też wulgarnym odnoszeniem się do osób z otoczenia. Co więcej picie alkoholu to grzech ciężki w sytuacji, kiedy osoba zanieduje rodzinę, znajomych, swoje codzienne obowiązki, pracę. Picie alkoholu staje się za tym grzechem ciężkim w sytuacji, kiedy dana osoba wchodzi w nałóg alkoholowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Zaniedbywanie swojego życia, brak dbałości o samego siebie zarówno w wymiarze psychicznym jak również fizycznym nie godzi się z nauką kościoła oraz przykazaniami Bożymi. Tym samym nadmierne spożywanie alkoholu zawsze jest związane z grzechem ciężkim.

Czy picie alkoholu to grzech

Czy picie alkoholu przed 18 to grzech?

Spożywanie alkoholu przed ukończeniem 18 roku życia zawsze jest grzechem. Ponadto zbyt częste sięganie po alkohol i to w dużych ilościach jest grzechem ciężkim. Tego typu zachowanie mogą doprowadzić do zaburzeń wyfunkcjonowaniu organizmu, ale także do upośledzenia psychicznego. Duże ilości alkoholu w młodym organizmie mogą powodować znaczące wyniszczenie oraz uszkodzić organy wewnętrzne. Jest to zatem naruszenie Przykazań Bożych. Spożywanie alkoholu przed 18 rokiem życia jest zatem grzechem ciężkim. Może się to przyczynić do zaburzeń funkcji życiowych. Narusza się w takiej sytuacji przykazanie boże mówiące Nie zabijaj. Dlatego tak ważne jest przypomnienie sobie w takiej sytuacji o postanowieniach złożonych przed Bogiem w czasie swojej pierwszej komunii świętej. Dlatego osoba, która spożywała alkohol przed 18 rokiem życia powinna potraktować sprawę priorytetowo, a jednocześnie wyspowiadać się ze swojego ciężkiego grzechu. Natomiast w przypadku dorosłych picia alkoholu staje się grzechem ciężkim w sytuacji, kiedy osoba traci kontrolę nad sobą, nie jest w stanie kontrolować nałogu ani swoich zachowań po spożyciu alkoholu.

Warto przeczytać również: Czy palenie papierosów to grzech?

Stosunek kościoła do picia alkoholu

Kościół bardzo rygorystyczny podchodzi do kwestii nadmiernego spożywania alkoholu. Potwierdzeniem jest między innymi szeroko propagowany miesiąc trzeźwości w kościele katolickim, czyli sierpień. Jest to szczególny Okres, kiedy kościół głęboko zachęca do tego, aby ograniczyć spożywanie alkoholu lub całkowicie wykluczyć jego ze swojego życia. Pościel za darmo namawia do nawróceń, powrotu na drogach Przykazań Bożych, a także odrzucenie nałogów oraz ich negatywnych konsekwencji. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje nie tylko utratę świadomości oraz wyniszczanie swojego organizmu, lecz jest także bardzo destrukcyjny w kategoriach społecznych. Osoba uzależniona bardzo często traci rodziny, pracy, a także dobre relacje społeczne. Tym samym przekroczenie granic związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu wiąże się z koniecznością spowiedzi. Spowiedź przynosi ulgę, a także oczyszczenie. Może także stanowić istotny krok ku zmianie w swoim życiu. Jednak poza samą spowiedzią bardzo ważne jest mocny postanowienie poprawy, a także świadomość swojego grzechu. Tylko wówczas spowiedź będzie wiarygodna oraz będzie miała sens. Nie należy natomiast podchodzić do spowiedzi w sposób lekceważący, gdyż wówczas spowiedź nie zostaje uznana za ważną kropkę Dlatego przed wyspowiadaniem się należy przeprowadzić rachunek sumienia, żałować za swoje grzechy, ale także w sposób bardzo konkretny postanowić poprawę. Należy także przeprosić otoczenie, a zwłaszcza swoich najbliższych za grzechy popełniane w związku z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych.

Zamieszczono w: Blog