Czym jest Paruzja i co ona oznacza?

Czym jest Paruzja i co ona oznacza

Świat, który wziął swój początek z Boga, przez Niego również zostanie kiedyś zakończony. Biblia w kilku miejscach wspomina o końcu świata, opisuje znaki jego przyjścia oraz przebieg. Dla chrześcijanina czas końca nie powinien być jednak straszny, jest to przecież czas ponownego przyjścia Pana. Co Chrystus mówi nam o swoim powrocie i kiedy nastąpi koniec?

Paruzja – ponowne przyjście

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). W takim razie, co to jest PARUZJA? Jest to nic innego jak ponowne przyjście Chrystusa na Ziemię. Słowo paruzja z języka greckiego oznacza przyjście, pojawienie się. Pojęcie ponownego przyjścia Pana jako groźnego, acz sprawiedliwego sędziego pojawiają się już w Starym Testamencie. Przepowiadali ją prorocy jako dzień gniewu, w którym na grzeszników spadną sąd sprawiedliwy, plagi i nieszczęścia. Dla pokornych sług Bożych, którzy dochowają wiary dzień ten będzie dniem wielkiej radości.

Jak będzie wyglądała Paruzja?

Jakie ZNACZENIE ma PARUZJA dla ludzi wierzących? Niewątpliwie wielkie, gdyż właśnie to wydarzenie będzie tryumfem dobra nad złem i zwieńczeniem historii Zbawienia. Prorocy i Ewangeliści przedstawiają wizje wydarzeń, które nawiedzą Ziemię przed Drugim Przyjściem. W Ewangelii Mateusza Chrystus przemawia do swoich uczniów zapowiadając im, że przed końcem nastaną jeszcze wojny, klęski żywiołowe, głód i zaraza. Zniknie poszanowanie godności, pojawią się fałszywi prorocy i prześladowania wierzących. Jezus wspomina, że zbawieni będą ci, którzy dotrwają do końca tych zdarzeń. Samo ponowne przyjście Zbawiciela zostanie poprzedzone wielką ciemnością: zgaśnie słońce, gwiazdy i księżyc. Na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego a anieli głosem trąb zgromadzą wszystkich wiernych. Słowa te zostały zawarte w 24 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza.

Czy końca świata trzeba się bać?

Chrystus stale powtarza swoim uczniom „nie lękajcie się”, nie powinniśmy więc żywić strachu. Nieznany jest dzień ani godzina końca, nie można więc i nie należy oczekiwać go ze strachem, a raczej z radością przyjścia Królestwa Niebieskiego. Codzienna modlitwa „przyjdź Królestwo Twoje” zawiera niejako prośbę o nastanie końca, więc skoro się o niego modlimy, nie można myśleć, że wtedy Bóg skaże na cierpienie swoich wiernych. Będzie to czas chwały i radości, który nastanie po trudach i okropieństwach wojen i kryzysów.

Paruzja więc jest niczym innym, jak ponownym przyjściem Chrystusa na świat, wtedy odbędzie On sąd nad wszystkimi narodami. Nie wiemy kiedy ten dzień nadejdzie, trzeba więc trwać przygotowanym w łasce uświęcającej i nie bać się tego, co Bóg obiecuje swoim wiernym, gdyż wraz z dniem końca świata doczesnego nastanie tryumf Królestwa Niebieskiego i życie wieczne w Niebieskim Jeruzalem.

Zamieszczono w: Blog