Czym jest świętokradztwo?

Czym jest świętokradztwo

Polacy żyją różnie – jedni zgodnie z bożymi przykazaniami, inni zupełnie inaczej. Jedni wierzą w Boga, inni zupełnie takimi rzeczami się nie przejmują, zapatrzeni tylko w to, co materialne, wartościowe dla nich i niezbędne. Metafizyka i sprawy duchowe nie są dla nic istotne. Ważne jest mieć, żyć i nie przejmować się innymi ludźmi. Świętokradztwo jest dla nich wartością całkowicie egzotyczną, a znaczenie tego słowa także nie jest dla nich ważne. Nie będą go poszukiwać, nie kupią Biblii, słownika, nie zastanowią się ani przez chwilę czym takie świętokradztwo jest.

Czym jest świętokradztwo?

Z tym słowem większość z nas zetknęła się. Jest to wyraz opisujący wydarzenia, które nie powinny mieć miejsca. Świętokradztwo to profanowanie lub niegodne traktowanie sakramentów czy też rzeczy lub miejsc poświęconych Bogu. Zniszczenie ołtarza, uszkodzenie ławki w kościele, kradzież Biblii. Czym jest świętokradztwo? Jest to naprawdę zło, rzecz moralnie naganna, która nie powinna wcale się wydarzyć. Kiedy poełniamy świętokradztwo? Szkodząc kościołowi na pewno popełniamy takie świętokradztwo.

KIEDY POPEŁNIAMY ŚWIĘTOKRADZTWO?

PRZYKŁADY ŚWIĘTOKRADZTWA są różne:

  • kradzież Biblii
  • okradanie plebanii
  • okradanie księdza
  • podpalenie kościoła
  • kradzież wotów z kościoła

To tylko przykłady kradzieży, które mogą się zdarzyć i uczynić życie bardzo trudnym, a nawet niemożliwym. Świętokradztwem jest profanowanie rzeczy uznawanych za święte, będące obiektami kultu religijnego. Czasami świętokradztwo jest nieświadome, szczególnie wtedy, gdy popełniają je dzieci. Nieraz zdarza się świadomie, czyli jest zaplanowane, wykonane z rozmysłem oraz dla finansowych korzyści.

Jaka pokuta za świętokradztwo?

Pokuta za świętokradztwo może być różnorodna. Niejedna osoba popełnia świętokradztwo, niejedna zamierza pomóc sobie finansowo okradając kościół czy kościelną plebanię. Kradzieże bywają małe, ale czasami giną prawdziwe dzieła sztuki, których wartość sięga milionów euro. Złodzieje nieraz wpadają w ręce sprawiedliwości, ale nie zawsze tak się dzieje.

Za świętokradztwo grozi kara kilku lat więzienia lub większa. Przestępstwo to nie jest bez znaczenia, a niejedna osoba chce uzyskać dodatkowe pieniądze kradnąc i łamiąc prawo. Im trudniejsze czasy, tym więcej kradzieży. Policja łapie złodziei, wymiar sprawiedliwości zamyka ich w więzieniach. Kościół nakłada innego rodzaju kary – pokuta może obejmować modlitwę, pomoc innym ludziom, dobre uczynki. Nakładanie pokuty jest bardzo zróżnicowane i należy skupić się na takiej pokucie jak najlepiej. Odpokutowanie win oznacza przebaczenie.

Profanacja Najświętszego Sakramentu i Znieważanie Biskupa Rzymu oznacza grzech ciężki oraz ekskomunikę. Wyrzucenie z kościoła katolickiego to bardzo ciężka kara. Należy zatem zastanowić się zanim popełni się świętokradztwo. Pokuta za świętokradztwo może być bardzo dokuczliwa. Hierarchowie kościelni dobrze wiedzą w jaki sposób dotkliwie ukarać taką osobę.

Wyjątek stanowi profanacja Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie Biskupa Rzymu. Każdy, kto dopuści się tych czynów, popełnia grzech ciężki ściągając na siebie równocześnie karę ekskomuniki.

Zamieszczono w: Blog