Dlaczego msza św. jest w niedzielę?

Niedziela w tradycji chrześcijańskiej jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia osoby wierzące zgodnie z Dekalogiem powinni uczestniczyć we mszy świętej. Niewiele jednak osób wie, dlaczego w niedzielę chodzimy do kościoła. Część osób uważa, że to właśnie siódmego dnia Bóg odpoczywał po stworzeniu świata, ale nie jest to właściwą odpowiedzią. Warto więc dowiedzieć się skąd dokładnie wywodzi się ta praktyka oraz dlaczego powinniśmy uczestniczyć we mszy świętej tego dnia.

Dlaczego chodzimy do kościoła w niedzielę?

W starożytności część ludów nie rozróżniała dni tygodnia i nie posługiwała się taką miarą czasu. Część z nich, jak np. babilończycy dzielili tydzień jedynie na 5 dni. Zupełnie inny sposób dzielenia czasu praktykowali Żydzi. Fundamentem kultury żydowskiej był siedmiodniowy tydzień, którego najważniejszym elementem był właśnie siódmy dzień, czyli szabat. Tego dnia nie wolno było pracować ani wykonywać żadnej z 39 czynności. Zakaz obejmował m.in. pisanie, rozsupływanie i zawiązywanie węzłów, dźwiganie czy przesuwanie jakichkolwiek rzeczy. Przepisy te były świętością, a ich złamanie było ogromnym przewinieniem. W 313 r. n. e. cesarz Konstantyn wprowadził oficjalnie siedmiodniowy tydzień, którego najważniejszym dniem była niedziela. Związane było to z tym, że to właśnie tego dnia zmartwychwstał Jezus Chrystus. Według Nowego Testamentu zmartwychwstał on w pierwszy dzień po szabacie, dlatego też to właśnie niedziela stała się dla chrześcijan najważniejszym dniem w całym tygodniu. W niektórych krajach nazywana była dies Domini, czyli „dzień Pański„. Chrześcijanie celebrują ten dzień uczęszczając na mszę świętą.

Dlaczego warto uczestniczyć we mszy świętej w niedzielę?

Według przykazań, które Bóg nakazuje przestrzegać ludziom jest obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w niedzielę oraz święta. Wyjątkowy charakter tego dnia tygodnia określa również pierwsze przykazanie kościelne. Uznaje się, że jest na kontynuacją żydowskiego szabasu, a także dniem, w którym świętuje się wyzwolenie z niewoli egipskiej oraz zawarcie nierozerwalnego przymierza Boga z człowiekiem. Dla chrześcijan jest to wyjątkowy dzień również ze względu na to, że stanowi pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Uczestnictwo w liturgii tego właśnie dnia pomaga połączyć się z Bogiem. Chodzenie do kościoła nie jest więc jedynie chodzeniem do miejsca, w którym można spotkać Boga, ale również uczestniczeniem we wspólnej Wieczerzy, czyli mszy świętej. Podczas liturgii wierni wspólnie rozważają śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa i mogą jeszcze pełniej w nich uczestniczyć. Nie chodzenie w niedzielę oraz święta do kościoła jest grzechem ciężkim.

Wiele osób, które przeżywają kryzys swojej wiary zastanawia się, dlaczego warto chodzić do kościoła? Msza święta jest okazją do tego, aby spotkać zmartwychwstałego Jezusa. Uczestnictwo w niej jest szczególnie ważne w wyjątkowym czasie w roku liturgicznym, jakim jest wielki post symbole, które wykorzystywane są podczas mszy świętej pomagają lepiej zrozumieć przyczyny śmierci Jezusa na krzyżu oraz powody, dla których oddał swoje życie za ludzkie grzechy. Uczestnictwo w Eucharystii pozwala całkowicie zanurzyć się w tej tajemnicy i poczuć obecność Trójcy Świętej. Msza święta może być również traktowana jako swego rodzaju rekolekcje, które na nowo pomagają znaleźć więź z Bogiem i pozwalają nabrać sił na zmagania z życiem codziennym. W Eucharystii Jezus także umacnia swoją mękę, aby wierni mogli się z nim zjednoczyć. Dzięki temu mogą otworzyć każdy obszar swojego życia na Boże błogosławieństwo. Uczestnictwo we mszy świętej pozwala również tworzyć wspólnotę z innymi wiernymi. Jest to także okazja do tego, aby oczyścić się z lekkich grzechów, ponieważ spowiedź powszechna oraz przyjęcie komunii świętej podczas mszy świętej oczyszczają duszę z niewielkich przewinień. Chroni to także przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Regularne uczestnictwo w Eucharystii czyni człowieka bardziej odpornego na różnego rodzaju pokusy i zmniejsza ryzyko popełnienia poważnych grzechów, z których oczyszczenie duszy nie jest łatwe. Przyjmowanie Jezusa do swojego serca czyni człowieka mocniejszym i bardziej wytrwałym. Spotkanie z Jezusem podczas mszy świętej jest również pocieszeniem i dodaje sił zwłaszcza w trudnych sytuacjach, gdy zmagamy się z wieloma problemami i przeciwnościami losu. Daje to nadzieję i napawa optymizmem.

Chodzenie do kościoła oraz regularne uczestnictwo we mszy świętej, zwłaszcza niedzielnej ma wymiar nie tylko duchowy i związany z wiarą. Jest to okazja do tego, aby na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu i na moment przystanąć. Cała atmosfera, jaka panuje w kościele sprzyja wyciszeniu i zastanowieniu się nad swoim życiem. Modlitwa pozwala więc nie tylko zbliżyć się do Boga, ale również zastanowić nad tym, co dla nas jest w życiu najważniejsze i co chcielibyśmy w nim zmienić. Spotkanie z innymi wiernymi pozwala również poczuć przynależność do większej wspólnoty, co również może mieć pozytywny wpływ. Chodzenie do kościoła na mszę świętą w niedzielę i święta jest również świetnym sposobem na celebrowanie tych ważnych w tradycji chrześcijańskiej dni. Osoby wierzące powinny więc przestrzegać tego przykazania i regularnie uczęszczać na Eucharystię. Nie tylko uchroni to przed popełnieniem poważnego grzechu, ale także pomoże skutecznie przybliżyć się do Boga i zagłębić w jego naukach. Bez względu na to, jakie powody skłaniają nas do regularnych odwiedzin w kościele uczestnictwo we mszy świętej przynosi jedynie korzyści.

 

Zamieszczono w: Blog