Jak odmówić różaniec?

jak odmawiać różaniec

Różaniec podzielony jest na cztery części, zaczynamy od odmówienia modlitw „Wierzę w Boga” „Ojcze nasz”, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Tym sposobem doszliśmy do pierwszej tajemnicy, każda z części różańca składa się z takich pięciu. Po rozważeniu każdej z nich przystępujemy do „dziesiątki różańca”, która składa się z Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i na końcu chwała Ojcu.

Na zakończenie różańca odmawiamy Pod twoją obronę.

Podział różańca

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie
 2. Nawiedzenie
 3. Narodzenie
 4. Ofiarowanie
 5. Znalezienie

Tajemnice Światła

 1. Chrzest w Jordanie
 2. Gody w Kanie Galilejskiej
 3. Nauczanie o Królestwie Bożym
 4. Przemienienie Pańskie
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa w ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Ukoronowanie cierniem
 4. Dźwiganie krzyża
 5. Śmierć na krzyżu

Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie
 5. Ukoronowanie Najświętszej Mari Panny

Tajemnice powinno się odmawiać następująco: poniedziałek (tajemnice radosne), wtorek (tajemnice bolesne), środa (tajemnice chwalebne), czwartek (tajemnice światła), piątek (tajemnice bolesne), sobota (tajemnice radosne) i niedziela (tajemnice chwalebne). Modlitwę różańcową możemy nazwać pewnego rodzaju streszczeniem Ewangelii , dlatego że wszystkie tajemnice opisują wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Warto sprawdzić również rozważania różańcowe, które są swego rodzaju streszczeniem każdej z tajemnic.

Treść poszczególnych Modlitw podczas odmawiania różańca

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Chwała ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod twoją obronę – Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

Dla jeszcze większego uwielbienia Pana Polecamy piosenki religijne. Nasze ulubione które regularnie wykonujemy, możemy wręcz je nazwać naszym codziennym repertuarem to miedzy innymi :

 1. Ach, mój Jezu, jak ty klęczysz
 2. Apel Jasnogórski – młodzieżowy
 3. Archanioł Boży Gabryjel
 4. Bądźże pozdrowiona Hostio żywa
 5. Barka
 6. Chrystus Pan Karmi nas
 7. Czarna Madonna

A naszym zdaniem zdecydowanie najładniejsza to „Mój Mistrzu”.

Jak odmówić różaniec?
5 (100%) 5 vote[s]

Zamieszczono w: Blog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *