Kim był święty Szczepan?

W Kościele Katolickim nie brakuje świętych, którzy jednocześnie stają się patronami. To właśnie do nich można zanosić konkretne prośby, a także modlić się w szczególny sposób. Jednym z bardziej znanych świętych wśród wiernych Kościoła Katolickiego jest Szczepan – męczennik. Co powinniśmy o nim wiedzieć?

Święty Szczepan Męczennik – życiorys

Kim był święty Szczepan? Otóż podobnie jak Jezu, czyli jeden z pierwszych chrześcijan, święty Szczepan był Żydem. Wśród informacji o świętym Szczepanie możemy również znaleźć wzmiankę o tym, że był on jednym z siedmiu diakonów. Ci z kolei byli osobami, których sami Apostołowie prosili o pomoc w głoszeniu Ewangelii czy Słowa Bożego. Potwierdzenie tego możemy znaleźć w Dziejach Apostolskich. Święty Szczepan był również pierwszym męczennikiem za czasów Chrystusa. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że jego śmierć została uwieczniona w Biblii. Święty Szczepan pierwszy męczennik zginął około roku 36. Niemniej jednak jest on opisywany jako człowiek, który za życia przepełniony był Duchem Świętym, a co więcej potrafił on czynić cuda. Dlaczego więc on zginął śmiercią męczeńską? Otóż jego działalność, a także głoszone przez niego nauki nie spotkały się z uznaniem i aprobatą ze strony innych Żydów, którzy jak wiadomo sprzeciwiali się naukom głoszonym przez samego Jezusa. Święty Szczepan i jego biografia wskazują więc na to, że został on oskarżony o bluźnierstwo, a następnie został postawiony przed Sanhedrynem. Był to wówczas jeden z najważniejszych, żydowskich sądów. Odwołując się do Dziejów Apostolskich, znów możemy dowiedzieć się, że przed sądem zostali również postawieni fałszywi świadkowie. Mieli oni za zadanie negatywnie zeznawać i wypowiadać się o świętym Szczepanie męczenniku. Podczas pobytu w sądzie, święty Szczepan postanowił wygłosić płomienną mowę obronną, w której przekonywał wszystkich zebranych o bliskości i boskości Jezusa Chrystusa, a także o słuszności i prawdziwości głoszonych przez niego nauk. Co więcej, głosił on w sądzie, że samo pojawienie się Chrystusa jest swoistym zwieńczeniem misji Izraela, którą państwo to dostało od Boga. Tego typu przemowa obronna jeszcze bardziej rozwścieczyła zebranych na sali rozpraw. Po wyroku, zabrali więc go oni poza miasto, a następnie dokonali ukamienowania. Święty Szczepan męczennik i jego życiorys pokazują jak wytworzył się sam kult męczennika, a to z kolei doprowadziło do szybkiego rozwoju chrześcijaństwa.

Święty Szczepan – czego jest patronem?

Wspomniane już zostało, że większość świętych uznawanych przez Kościół Katolicki, sprawuje określony patronat. Zacznijmy jednak od tego, że sam kult św. Szczepana męczennika rozwinął się tuż po jego męczeńskiej śmierci przez ukamienowanie. Okazuje się jednak, że o jego grobie na kilka lat zapomniano, na co wpływ miało przede wszystkie ogromne prześladowanie chrześcijan. Za ciekawostkę należy uznać fakt, że sam grób został odnaleziony dopiero w 415 roku, a wówczas zaczęto również przypisywać świętemu Szczepanowi poszczególne patronaty. Tak więc Święty Szczepan – patron czego dokładnie? W pierwszej kolejności należy powiedzieć, że święty Szczepan jest patronem ludzi, wykonujących proste, tradycyjne zawody. Wobec tego patronuje on wszystkim woźnicom, stangretom, stajennym, murarzom, krawcom, kamieniarzom, tkaczom, stolarzom i bednarzom. Niemniej jednak święty Szczepan jest również wzywany i jest adresatem modlitw w przypadku bólu głowy, kamicy, kolki, opętania, a co więcej do niego zanoszone są również modlitwy o dobrą śmierć.

Życzenia na świętego Szczepana

Święto świętego Szczepana obchodzone jest 26 grudnia, czyli tuż po Bożym Narodzeniu. Z historycznego punktu widzenia, nie ma wyjaśnienia dlaczego Kościół Katolicki postanowił wspominać tego męczennika właśnie wtedy. Zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego drugi dzień świąt jest dniem wesołym i radosnym. Niemniej jednak jest to również związane ze składaniem życzeń, a także zanoszeniem próśb właśnie do świętego Szczepana. Dawniej to właśnie w ten dzień młodzi chłopcy chodzili po kolędzie, a ludzie w kościele obrzucali się zbożem. Co więcej, po domach chodzili również kawalerowie, tak zwani „Śmieciarze”, którzy nawiedzali domy młodych dziewczyn i sprawdzali, czy izba była posprzątana ze słomy. Jeśli tak nie było, młoda dziewczyna musiała odkupić swój „grzech” najczęściej wódką. W związku z tym, duża ilość życzeń na świętego Szczepana, ma właśnie związek z dawnymi obrządkami kulturowymi, a także odnosi się do próśb, jakie najczęściej był zanoszone do niego przez wiernych.

Zamieszczono w: Blog