Niedziela chrztu Pańskiego

W Kościele Katolickim obchodzi się wiele świąt i uroczystości. Jedną z nich jest niedziela Chrztu Pańskiego, która przypada na początek stycznia. Święto to kończy okres Bożego Narodzenia, chociaż zgodnie z tradycją kolędy rozbrzmiewają dużo dłużej. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat tego Święta.

Uroczystość chrztu Pańskiego

Święto chrztu Pańskiego ma początki swojej tradycji w liturgii wschodniego Kościoła. Warto zaznaczyć, że pomimo udokumentowania chrztu Jezusa w Ewangelii, wydarzenie to nie posiadało w liturgii rzymskiej oddzielnej uroczystości.

Wiele zmieniło się 23 marca 1955 roku, kiedy to wydano dekret Świętej Kongregacji Obrzędów, zgodnie z którym ustanowiono święto chrztu Pańskiego na 13 stycznia.

Warto zaznaczyć, że modlitwy związane ze świętem Chrztu Pańskiego bardzo dokładnie wiążą się ze szczegółowym przekazem Ewangelii. Chrystus jako 30 letni mężczyzna, został ochrzczony nad brzegiem Jordanu przez Jana Chrzciciela. Chociaż nie miał grzechu, nigdy nie odsunął się od grzesznych ludzi, wstąpił wraz z nimi do wody Jordanu by się oczyścić. Warto zaznaczyć, że w ten sposób Jezus uświęcił wodę.

Opis chrztu pojawia się we wszystkich trzech ewangeliach synoptycznych, jednak najbardziej szczegółowo zrelacjonował je św. Mateusz. Jezus w dniu chrztu został nazwany przez Ojca jako Syn, który został posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misja Chrystusa została potwierdzona przez Boga. Niebiosa, które zamknięto przez grzech Adama, otworzyły się i na Jezusa zstąpił Duch Święty.

Kiedy obchodzimy święto chrztu Pańskiego

Jak wspomniano wcześniej, święto Chrztu Pańskiego została ustanowiona na 13 stycznia. Jednak zgodnie z posoborową reformą kalendarza liturgicznego święto przesunięto na najbliższą niedziele po 6 stycznia. W tym roku liturgicznym święto Chrztu Pańskiego będzie więc obchodzone 9 stycznia.

Podczas chrztu Jezusa została w pełni objawiona tajemnica Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawiał, Syn został w postaci ludzkiej, a Duch pojawił się w postaci gołębicy. Chrzest ma wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka. Warto więc bliżej przyjrzeć się obchodom tego święta. św. Grzegorz z Nazjanzu dokładnie wyjaśnił tajemnice tej uroczystości. Ogłosił on, że Chrystus nad oświecił i my razem z nim zostaliśmy wzniesieni do góry. Jan chrzcił, ale to Jezus przyszedł, aby uświęcić samego Chrystusa i aby starego Adam pogrzebać. To On był duchem i ciałem.

Warto jednak zaznaczyć, że tak naprawdę chyba nigdy nie będziemy w stanie pojąć całej tajemnicy oraz sensu sakramentu chrztu świętego. Każdy z nas przyjmując Chrzest stał się dzieckiem Bożym i został włączony do Kościoła. Niedziela Chrztu Pańskiego ma nam przypomnieć o naszym chrzcie i nakłonić do ponownej refleksji nad tym faktem, jego sensem oraz wszelkimi konsekwencjami, które z niego wypływają, a także zobowiązaniami, które się z nim wiążą. Nie bez powodu niedziela Chrztu Pańskiego końcu okres Bożego Narodzenia, mimo, że kolędy śpiewa się znacznie dłużej.

Niedziela chrztu Pańskiego
5 (100%) 1 vote[s]

Zamieszczono w: Blog