Święto Objawienia Pańskiego

Święto Objawienia Pańskiego

Okres Bożego Narodzenia jest w kościołach chrześcijańskich przepięknym czasem. Jest to okres pełen radosnego świętowania i uwielbienia Boga za wcielenie w ludzkie ciało. Jednakże myli się ten, kto sądzi, że świętowanie kończy się wraz z drugim dniem świąt. W kalendarzu liturgicznym okres ten trwa zdecydowanie dłużej jednym z ważniejszych dni tego okresu jest uroczystość objawienia pańskiego. Czym tak naprawdę jest dzień potocznie nazywany Świętem Trzech Króli. Na czym polega jego sens i jak się go świętuje?

Co to jest Uroczystość Objawienia Pańskiego?

Pierwsza wzmianka dotycząca święta Objawienia Pańskiego pochodzi z IV wieku, warte podkreślenia jako ciekawostka jest przede wszystkim to, że Epifania (grecka nazwa dnia Objawienia Pańskiego) weszła do kalendarza kościelnego przed Bożym Narodzeniem, które obecnie jest świętem wyższej rangi. Było to spowodowane tym, że Narodzenie i Objawienie Pańskie świętowano tego samego dnia, a wiek czwarty to jest okres, w którym te święta rozdzielono. W katolickim kalendarzu święto to zawsze posiadało wysoką rangę (obecnie rangę uroczystości), a jeszcze do reformy soborowej (do wprowadzenia nowej formy liturgii w roku 1970) obchodzono jego oktawę, czyli osiem dni świątecznych przedłużających obchód uroczystości. Obecnie czas dni świątecznych jest zdecydowanie krótszy i trwa tylko do niedzieli, będący i zarazem świętem Chrztu Pańskiego. Święto objawienia pańskiego jest świętem uniwersalnym, ponieważ jest ona uwzględniona w kalendarzu wszystkich wyznań chrześcijańskich, a zwłaszcza katolików, prawosławnych i protestantów głównych nurtów. Krótko mówiąc, świętując Objawienie Pańskie chrześcijanie wspominają pierwsze ukazanie się Jezusa poganom, w tym wypadku Mędrcom ze wschodu, które jest zapowiedzią uniwersalnej misji Kościoła na całym świecie. Trzeba jednak dodatkowo zaznaczyć, że prawosławni w dniu epifanii celebrują raczej chrzest Chrystusa, dlatego to święto nazywane jest ludowo Jordanem. Katolicy chrzest Chrystusa wspominają w niedzielę po 6 stycznia. Ta niedziela również zamyka liturgiczny okres bożonarodzeniowy.

Kiedy obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego?

Już od samego początku data 6 stycznia wyklarowała się jako podstawowa data obchodzenia uroczystości objawienia pańskiego. Obecnie jednak w kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego istnieje dodatkowa, alternatywna opcja, wprowadzona w ramach reformy soborowej – jeżeli dzień 6 stycznia nie jest w danym państwie dniem wolnym od pracy, biskupi za zgodą Rzymu mogą przenieść uroczystość na niedzielę między 2 a 8 stycznia. Tutaj należy również zwrócić uwagę na różnice jaka występuje między kalendarzem gregoriańskim a juliańskim, która wyjaśnia opóźnienie prawosławnego kalendarza liturgicznego względem kalendarza zachodnich kościołów. 

Jak dzisiaj przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego?

Podstawowym elementem świętowania uroczystości objawienia pańskiego, ze względu na charakter święta nakazanego, jest oczywiście świąteczna Msza święta. Ze względu na wielowiekową tradycję po mszy świętej poświęca się wodę, kadzidło i kredę, które będą służyły do błogosławieństwa domu. Do tradycji dnia Objawienia Pańskiego należą również Marsze Trzech Króli, czyli barwne parady upamiętniające wizytę trzech Magów w grocie betlejemskiej, które w Polsce są organizowane coraz hucznie i w coraz większej ilości miejsc. Poza tym w niektórych kościołach mogą też odbywać się koncerty kolędowe czy wieczorne nabożeństwa. W kościołach prawosławnych po liturgii odbywa się procesja do rzek czy jezior, w których następuje błogosławieństwo wody. W wielu krajach poza Polską uroczystość objawienia pańskiego stanowi symboliczny początek okresu karnawału, który trwa aż do wtorku przed Środą Popielcową. W Polsce natomiast czas bożonarodzeniowych ozdób i kolęd trwa aż do 2 lutego, święta zwanego w kalendarzu liturgicznym Ofiarowaniem Pańskim.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest przepięknym świętem, które swoim znaczeniem dopełnia obchodzone dwanaście dni wcześniej Boże Narodzenie. Dzięki tej uroczystości uświadamiamy sobie, że Jezus narodził się w ludzkim ciele dla wszystkich ludzi. Niech uroczyste przeżywanie tego dnia będzie radosne, pełne pokoju i nadziei, jak na okres Bożego Narodzenia przystało.

Zamieszczono w: Blog