Święty Józef – człowiek pokornego serca

Zastanawiając się nad żywotami świętych, często można poddać się refleksji dotyczącej ich wyjątkowego usposobienia i umiłowania Boga oraz bliźniego. Czy w XXI w. takie postawy pociągają jeszcze ludzi do zmiany życia, czy mogą być dla nas przykładem? W dobie globalizacji i pogoni za nowoczesnością wydaje się to wątpliwe, ale zagłębiając się w temat, często jest zupełnie inaczej. Wielu świętych wiodło zwyczajne życie, wielokrotne do jakiegoś czasu nawet grzeszne, jak święty Augustyn. Nadchodził jednak czas powrotu na dobrą ścieżkę i zwrócenie się w stronę dobra.

Święty Józef biografia

Św. Józef był i jest stawiany na czele wszystkich świętych przez swoje zasługi, jakimi wsławił się dla świętej rodziny. W Biblii niewiele się o nim mówi, ale to, co najważniejsze, przekazane jest w czasie brzemiennym w znaczenia. Święty Józef z Nazaretu może inspirować kolejne pokolenia, ponieważ był człowiekiem naprawdę odważnym, odpowiedzialnym i wielkim bohaterem. Dla Boga i dla kochanej kobiety Maryi poświęcił to, co miał najcenniejszego, czyli swoje życie. Co o nim wiemy? Najprawdopodobniej miał ok. 20. lat. i wywodził z rodu Dawida. Był skromnym cieślą i wiódł spokojne życie u boku swojej wybranki serca. Pochodził z Betlejem, a mieszkał w Nazarecie w Galilei. To jemu anioł po raz pierwszy zwiastował dobrą nowinę o Jezusie i prowadził go wśród zasadzek i perypetii życia. Przyszedł też czas wyjścia w drogę. Kiedy cesarz August ogłosił spis ludności i kazał pozabijać wszystkich małych chłopców, Józef zabrał małżonkę i udał się do Betlejem. Po urodzeniu Jezusa, zgodnie z poleceniem anioła, wraz z Maryją uciekli do Egiptu. Dopiero po śmierci Heroda wrócili do Nazaretu, aby wieść spokojne życie z dorastającym synem. Święty Józef opiekun Jezusa był i jest przykładem poświecenia się dla rodziny i dla dobra drugiego człowieka.

Święty Józef patron rodzin

Św. Józef jest patronem ojców, rodzin i kobiet w ciąży. Jego wielka cnota i pokora uczyniły z niego człowieka sprawiedliwego i pełnego bożej miłości. Dlatego od wielu pokoleń, także i dziś, ludzie przyzywają jego wstawiennictwa w trudnych sprawach, związanych z rodziną, kłopotami z dziećmi, problemami małżeńskimi itd. Natomiast Młode kobiety wypraszają za wstawiennictwem św Józefa patrona samotnych dobrego męża.

Dlaczego św Józef jest patronem dobrej śmierci?

Św Józef nie patronuje jedynie rodzinie, ale jest także patronem dobrej śmierci. Uważa się, że jego śmierć była na pewno szczęśliwa, ponieważ wtedy Józef znajdował się w otoczeniu najbliższych mu osób ¬ Jezusa i Maryi. W klasztorze Sióstr Bernardynek i kościele św. Józefa działa Stowarzyszenie Dobrej Śmierci im św. Józefa, niosące pomoc modlitewną umierającym.

Święty Józef to także patron robotników, obu Ameryk i tzw. Nowego Świata oraz Kościoła Powszechnego. Płynące do niego prośby o wyproszenie u Boga łask, mają też swoje odzwierciedlenie w licznych modlitwach i pieśniach kościelnych. Z każdej świątyni wznoszą się błagania, często zaczynające się od słów: „Święty Józefie Patronie nasz, módl się módl się za nami” – będące fragmentem jednej z pięknych pieśni odnoszących się do Świętego.

Kult Św. Józefa

Święto św Józefa zostało ustanowione przez papieża Sykstusa IV w 1479 r.,z tym że dekret ten dotyczył jedynie diecezji rzymskiej. Dopiero papież Grzegorze XVI w 1621 r. nadał temu świętu rangę szerszą, czyli obowiązywało już w całym Kościele. Kult św. Józefa zaczął się ok. IX w., natomiast szersze kręgi zataczał w XIX w., kiedy papież Pius IX 8 grudnia 1870 ogłosił świętego patronem całego Kościoła. Duży swój udział w rozwijaniu kultu miały zakony średniowieczne oraz święci.

Święty Józef rzemieślnik

Mimo wysokiego urodzenia św. Józef nie miał majątku, był cieślą i ciężko pracował na utrzymanie rodziny. Jego zawód nie dawał dużego zysku – zajmował się naprawą narzędzi drewnianych oraz narzędzi rolniczych. Wykonywał też swoją pracę w kamieniu i metalu. Św. Józef pracował w pocie czoła, ale też w milczeniu. Biblia nie zanotowała ani jednego słowa, które by wypowiedział. Dzięki temu jest postrzegany jako ktoś, kto w cichości serca i z pokorą służył Bogu, wypełniając Jego wolę.

Wiele parafii w rożnych diecezjach polskich przybrało sobie za patrona właśnie św Józefa Rzemieślnika. Wśród nich można wyróżnić np. Parafię św Józefa Rzemieślnika w Koszalinie. W 1990 r w tym kościele znajdował się obraz św Józefa, namalowany przez Witolda Nowickiego, a sześć lat później dołączyła do niego drewniana figura św Józefa, wyrzeźbiona w drewnie lipowym.

Często też parafie za patrona wybierają sobie św Józefa Robotnika, np. parafia św. Józefa w Józefowcu. Drewniany kościółek został wybudowany już w 1919 r, natomiast budowa nowej świątyni rozpoczęła siew 1935 r.
W każdym z takich miejsc odbywają się uroczystości odpustowe oraz rożne formy kultu, związane ze świętym patronem Józefem Rzemieślnikiem. Pierwszego maja kościół katolicki obchodzi wspomnienie świętego Józefa rzemieślnika. Po raz pierwszy w kalendarzu liturgicznym święto to zaistniało w 1955 r.

Na przykładzie św. Józefa widać, jak zwykła, codzienna praca może uświęcać i prowadzić do świętości. Praca daje godność człowiekowi, nie hańbi, daje radość, a nie tylko zysk, kiedy wykonywana jest z powołania. Dlatego św. Józef jest patronem godności pracy. Wielu ludzi modli się do niego, aby wstawiał za nimi, wypraszając łaskę dobrej pracy.

Święty Józef – Modlitwa o pracę

Nowenna do św. Józefa

Przez dziewięć kolejnych dni modlimy się następującymi słowami:

Święty Józefie

najwierniejszy Ojcze, Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej, potężny Opiekunie Kościoła Świętego, przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.
Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie, jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.
Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca, poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.
Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi, on to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom, przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.
Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje, znasz mojej troski, trudności i boleści.
Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o znalezienie pracy. Składam je do Twych rąk, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej, podobnie jak i Jego Świętą Matkę. Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga, bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz, oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga, abym mógł wraz Tobą głosić jego chwałę na wieki wieków.
Amen.

Święty Józef kaliski

Jednym z głównych miejsc kultu świętego Józefa od początku XVII w. stało się kaliskie sanktuarium. Tradycja głosi, ze kościół ten powstał w 1670 r., kiedy miało miejsce uzdrowienie mieszkańca wsi Szulec, który w dowód wdzięczności ofiarował wotum – obraz Świętej Rodziny do kaliskiej kolegiaty. 8 czerwca 1767 r. wydano dekret uznający obraz św. Józefa Kaliskiego za słynący łaskami, a następnie za cudowny. Za kilkanaście lat obraz został ukoronowany papieskimi koronami, a św. Józef zyskał zaszczytną funkcję patrona całej diecezji kaliskiej. Na uwagę zasługuje fakt przybycia Jana Pawła II do sanktuarium, w celu zawierzenia św. Józefowi polskich rodzin oraz sprawy życia dzieci nienarodzonych. Pamiątką po tej wizycie w aspekcie materialnym jest krzyżyk, znajdujący się pod stopami Jezusa, a podarowany przez Karola Wojtyłę. Święty Józef kaliski przyciąga rzesze pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do sanktuarium, aby się zawierzyć Jego opiece. Świadectwa łask do świętego Józefa są wpisywane do Księgi Łask i Cudów, natomiast wota wdzięczności umieszczane w nawie św. Józefa wewnątrz Bazyliki.

O cudach świętego Józefa można poczytać nie tylko na rożnych stronach w Sieci, ale też w książce opracowanej przez Elżbietę Polak i Katarzynę Pytlarz we współpracy z Siostrami Bernardynkami.

Święty Józef oblubieniec

Święty Józef został postawiony przed bardzo trudnym zadaniem. Po ludzku była to sytuacja beznadziejna dla niego jako mężczyzny – musiał opiekować się kobietą, która nosiła nie jego dziecko. W dodatku byli narzeczonymi i Józef wiedział, jak będzie postrzegany przez społeczeństwo, jeśli nie oddali dziewczyny, która w oczach innych ludzi byłą cudzołożnicą. W tamtych czasach takie kobiety mężczyzna oddalał i były kamieniowane. Józef wbrew wszystkiemu zaufał Bogu, choć zapewne nie był wolny od czysto ludzkich rozterek, szarpiących jego męskie serce. We śnie św. Józef dostawał wsparcie od Pana w postaci wskazówek i wyjaśnień, co pozwoliło mu uzyskać pokój serca i siłę do dalszej, trudnej drogi u boku Maryi. Józef wziął odpowiedzialność za kobietę, mimo że nie była jego żoną, ale odkrył w sobie męską powinność opieki nad bezbronną kobietą i jej cudownie poczętym Dziecięciem.
Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP przypada w kościele katolickim dnia 19 marca. Już na przełomie XII w. obchodzono to święto w Polsce właśnie tego dnia. Generalnie cały miesiąc marzec poświęcony jest świętemu Józefowi.

Istnieje wiele parafii której patronem jest św. Józef Oblubieniec. np. kościół pw. św Józefa Oblubieńca NMP na Kole. Tutaj każdej środy można pomodlić się nowenną do świętego Józefa lub po prostu w ciszy prosić Go o wstawiennictwo u Boga w ważnych dla siebie sprawach.

Wśród parafii mających za patrona św. Józefa można wymienić np. kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej czy kościół. św. Józefa NMP w Puszczykowie.
Kościół pw. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie

Kolejnym miejscem kultu św. Józefa jest kościół pod wezwaniem św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Na początku była tu kaplica, erygowana w 1951 r. Dopiero od 1957 r zaczęto pracę nad nowym kościołem. Oprócz bogato zdobionych witraży przedstawiających wydarzenia, mające miejsce w Portugalii, w kościele jest także kilka figur. Wśród nich jest m. in święta rodzina, przedstawiona w sposób wyjątkowy, wskazująca na głębię relacji między jej członkami. Święty Józef wpatrzony z miłością na Matkę Boga może być wzorem dla wszystkich ojców nawiedzających te parafię.

Rysunek Świętego Józefa

Bardzo często na lekcjach religii podejmowany jest temat życia i świętości św. Józefa. Wśród pomocy dydaktycznych można znaleźć rożne kolorowanki o św. Józefie czy filmy o świętym Józefie. Często też dzieciaki przebierają się w strój św. Józefa na jasełka, wczuwając się w rolę, jaką maja zagrać w przebraniu świętego. Dzięki takim formom nauki dziecko lepiej przyswaja wiedzę, zapamiętywane treści i poprzez wrażenia wizualne – słuchając i patrząc na obrazy św. Józefa w książeczkach do kolorowania. Dobrze, że temat ten jest często eksploatowany na lekcjach religii, czasem też w bajkach dla dzieci, książeczkach i in. Obraz, dźwięk i kolor to fundament dobrej nauki dla malucha.
Uprawa lilii świętego Józefa

Jak się okazuje świętego Józefa można też spotkać w każdym ogrodzie. Lilia św. Józefa jest to kwiatem bardzo dekoracyjnym, co więcej, uprawa lilii św Józefa nie należy do trudnych. Kwiaty sadzi się na głębokości ok. 3 cm. W glebie wapiennej, średnio wilgotnej i oczywiście żyznej. Lilia św Józefa wyrasta na wysokość ok 120 cm, jest śnieżnobiała i zachwyca wyjątkowym, pięknym zapachem.

Modlitwa studenta

Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich studiach (moich egzaminach).

Ty wiesz, z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy trudowi studiów (zaangażowaniu w egzaminy) i jak łatwo popaść w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia.
Ty, który byłeś wspierany cudownie przez Boga w studiach i w egzaminach, aby zostać dopuszczonym do święceń kapłańskich, wyproś u Pana światło dla mojego umysłu i siłę dla mojej woli.
Ty, który w tak konkretny sposób doświadczyłeś matczynej pomocy Maryi, Matki Mądrości, proś Ją za mnie, żebym mógł przezwyciężyć szczęśliwie wszystkie trudności w studiach (w najbliższych egzaminach).

Łączę moją ufność w Twoją opiekę z mocnym postanowieniem, by żyć jak człowiek naprawdę wierzący. Amen.

Święty Józef z Nazaretu uczy współczesnych ludzi pokory oraz zgody na wolę Bożą. Jest wzorem ojca i męża oraz prawdziwego mężczyzny. Zarówno On jak i dwaj pozostali święci uczą jak żyć, aby dążyć do świętości. Bez pokory i oddaniu się Bogu trudno coś więcej osiągnąć i wejść w głębszą relację ze Stwórcą. Zaufanie w każdym z tych trzech życiorysów przyniosło obfite owoce w postaci pokoju serca i pięknego życia, które prowadziło ich do świętości.

Święty Józef – człowiek pokornego serca
5 (100%) 1 vote[s]

Zamieszczono w: Blog