Błogi czas nam teraz świeci tekst

Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany,
W którym możem czcić Cię w sposób przez Ciebie wybrany,
O, niech dojdzie głos nasz Ciebie,
Niechaj serce Twoje w niebie
Przyjmie cześć,
Którą grzeszni, lecz skruszeni,
U nóg Twoich ukorzeni,
Chcemy nieść, chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie;
Schyl swe Serce ku tej ziemi,
Miłosierdziem nad grzesznymi
Błysnąć chciej, błysnąć chciej,
I obfite łaski zdroje
Na te biedne sługi Twoje,
Panie zlej, Panie zlej.

Twoje Serce miłosierne, niech smutnych pocieszy,
Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy;
Niechaj słońce Twej miłości
Spali wszystkie nasze złości;
Jezu daj, Jezu daj,
Byśmy Serce Twe kochali,
Przez to Serce pozyskali
Niebios kraj, niebios kraj.

Błogi czas nam teraz świeci Youtube

Błogi czas nam teraz świeci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *