Chwal Syjonie

Tekst piosenki: Chwal Syjonie

Chwal, Syjonie, Zbawiciela,
Chwal hymnami wśród wesela
Wodza i Pasterza rzesz!
Ile zdołasz, sław Go śmiało,
Bo przewyższa wszystko chwałą,
Co wyśpiewać pieśnią chcesz!

Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb ~żyjących pokarm żywy,
Dzisiaj się przedkłada nam!
Chleb ten za wieczerzy stołem
Chrystus, łamiąc z braćmi społem,
Iście dał Dwunastom Sam!

Z pełnej piersi wdzięczne pienia,
Hołd radosny uwielbienia,
Nieśmy Władcy dusz i ciał!
Uroczysty dzień się święci,
Co przekazać ma pamięci,
Jak się Stół ten prawem stał!

W uczcie tej Król nowy dawa,
Nowy stół nowego prawa,
„Faze” znosząc przyjściem Swem!
Stare wieki ~ nowa era,
Cień ~ rozprasza prawda szczera,
Pierzcha noc przed jasnym dniem!

Co Pan czynił przy Wieczerzy,
Wskazał, że i nam należy
Spełniać dla pamięci Nań!
Pouczeni tą ustawą,
Chleb i wino na bezkrwawą
Odkupienia święcim dań!

Dogmat dan jest do wierzenia,
Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś w Najświętszą Krew!
Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
Serca żywa krzepi wiara,
Porządkowi rzeczy wbrew!

Pod odmiennych szat figurą
W znakach różny, nie naturą,
Kryje się tajemnic dziw!
Ciało ~ strawą, Krew ~ napojem,
W obu znakach, z Bóstwem Swojem
Chrystus cały mieszka ~ żyw!

Przez biorących nie łamany,
Nie pokruszon, bez odmiany
Cały jest w tej uczcie bran!
Bierze jeden, tysiąc bierze,
Ten, jak tamci, w równej mierze,
Wzięty zaś nie ginie Pan!

Źli i dobrzy w jednym czasie
Biorą z różnym skutkiem dla się:
Życie tu ~ zagłada tam!
Złym śmierć niesie, dobrym życie,
Patrz, jak w skutkach rozmaicie
Czyn ujawnia się ten sam!

Kiedy łamie się osłona,
Nie wątp, lecz wierz z głębi łona
że toż kryje ukruszona,
Cząstka, co i całość wprzód!

Rzecz się sama nie rozrywa,
Znaku łamią się ogniwa,
Przez co stan i postać żywa
Znaczonego nie zna szkód.

Oto chleb Aniołów drogi,
Dan spieszącym w niebios progi,
Iście synów chleb przebłogi,
Miotać go nie można psom!

Przez figury zjawion wierze,
W Izaaka lśni ofierze,
I w Baranku, co śmierć bierze,
W mannie ojcom danej w dom.

Dusz pasterzu, prawy Chlebie,
Dobry Jezu, prosim Ciebie,
Ty nas paś i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie,
W kraj żyjących wprowadź nas!

Moc Twa, Panie, wszystko zdoła:
Ty nas karmisz z Twego stoła,
Tam gdzie uczta trwa wesoła,
W gronie niebian nasze czoła
Zwieńcz koroną Swą bez skaz!

Wykonanie (nagrania audio): Chwal Syjonie


Poznaj inne pieśni na Boże Ciało