Słowo na dziś (22nd luty 2024)

Pierwsze czytanie

Dz 13, 13-25, Czytanie z Dziejów Apostolskich

Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich.
Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich ze słowami: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu».
Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił:
«Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Niemal czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo, po około czterystu pięćdziesięciu latach. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela.
Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza, z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”.
Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”».

Psalm responsoryjny

Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: AllelujaO łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię».

Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja

«Z nim moja wierność i łaska, *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”».

Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Ap 1, 5

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych;
umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 13, 16-20

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

7 myśli na “Czytanie na dziś”

  1. Jak na niedziele przystało (w dni powszednie brakuje mi czasu) to właśnie siadam do lektury jaką jest ewangelia na dziś. Słowo Boże jest dla mnie bardzo ważne, każdego dnia, daje motywację, siłę w moim przypadku na każdy kolejny tydzień.

    1. @Jarosław dokładnie tak. Czytanie na każdy dzień pisma świętego to naprawdę doskonała odskocznia od codziennego życia. Przenieść się na chwilę w moment wewnętrznego uniesienia duchowego to przynajmniej dla mnie chwila prawdziwego relaksu.

  2. Słowo na dziś robi na prawdę bardzo, bardzo mocne ważnie, przynajmniej dla mnie. Każdy powinien posiadać niezbędnik katolika, a w nim czytania na każdy dzień.

  3. Zgadzam się z Barbarą. W moim przypadku również czytanie na dzisiaj jest bardzo potrzebne i nie wyobrażam sobie katolika, który każdego dnia nie zagłębia się w Pismo Święte. Dzięki temu można zajrzeć w swoje wnętrze i odkryć fascynujące rzeczy. Każdemu z osobna życzę wszystkiego dobrego – nieście ze sobą mnóstwo pozytywnej energii.

  4. Pismo Święte na dziś to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób poszukujących swojego drugiego ja. Tak jak już było wspominane można odbyć świetną duchową podróż więc jeśli niektórzy mają wątpliwości to czytanie na dzisiaj pozwoli rozwiać je wszystkie. Miłość jest w nas i wiara, ale trzeba to wszystko praktykować i sobie przypominać.

  5. Słowo boże na dziś? Płynie z tego taka głęboka mądrość, że nie wyobrażam sobie nie czytać i nie analizować tego, co na mnie czeka. Mimo wielu lat biblia skrywa w sobie mnóstwo tajemnic dlatego gdybym miał komuś polecić czytanie na dzisiaj to jak najbardziej – faktycznie można odkryć w tym wszystkim samego siebie od strony duchowej.

  6. Świetny tekst daje wiele do myślenia dla mnie czytanie na dziś jest rytuałem od dawna. Sporo osób też twierdzi, że takie słowo boże na dziś jest bezwartościowe, ale to nie moja sprawa. Ci, którzy wierzą z pewnością wiedzą po co to robią… módlmy się i kochajmy się tylko to nam pozostało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *