Archidiecezja poznańska

Podstawowe informacje Archidiecezja poznańska

Biskup: abp Stanisław Gądecki

Adres: ul. Św. Marcin 28, 61-806 Poznań, Polska

Strona internetowa: www.archpoznan.pl

Email: kuria@archpoznan.pl

Telefon: +48 61 852 30 17

Data powstania: 968

Archidiecezja poznańskaArchidiecezja poznańska, jedna z najstarszych diecezji w Polsce, została założona w 968 roku przez Mieszka I, pierwszego historycznego władcę Polski. Pierwszym biskupem poznańskim był św. Jordan, który został mianowany przez papieża Jana XIII. W 1821 roku diecezja poznańska została podniesiona do rangi archidiecezji. W ciągu wieków przeszła przez liczne zmiany organizacyjne i terytorialne. Współcześnie obejmuje obszar większości województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem diecezji kaliskiej, dzieli się na 34 dekanaty, które obejmują łącznie 482 parafie.

W archidiecezji poznańskiej działają różne instytucje, takie jak Wyższe Seminarium Duchowne w Poznaniu, Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz różnorodne organizacje i ruchy świeckie. Bazylika archikatedralna pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu jest głównym kościołem archidiecezji oraz miejscem pochówku pierwszych władców Polski.

Abp Stanisław Gądecki, obecny metropolita poznański, pełni swą funkcję od 2002 roku. Archidiecezja prowadzi działalność duszpasterską, edukacyjną i charytatywną, mając na celu wsparcie duchowe mieszkańców regionu, promowanie wartości chrześcijańskich oraz angażowanie się w dialog ekumeniczny i międzyreligijny.

Lokalizacja na Mapie

dekanaty w Archidiecezji poznańskiej:

Parafie w Archidiecezji poznańskiej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *