Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Podstawowe informacje Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Biskup: Zbigniew Zieliński

Adres: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 25,75–062 Koszalin

Strona internetowa: www.diecezjakoszalin.pl

Data powstania: 28 czerwca 1972

Diecezja koszalińsko-kołobrzeskaDiecezja koszalińsko-kołobrzeska (łac. Dioecesis Coslinensis-Colubregana; niem. Bistum Köslin-Kolberg) – jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, historycznie nawiązująca do diecezji kołobrzeskiej istniejącej w latach 1000–1007[2]. Ustanowiona diecezją 28 czerwca 1972 bullą Episcoporum Poloniae coetus przez papieża Pawła VI. Położona jest na terenach województw: wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Diecezja jest jednostką administracyjną Kościoła katolickiego w północno-zachodniej Polsce. Jej początki sięgają 28 czerwca 1972 roku, kiedy papież Paweł VI utworzył diecezję koszalińską przez wydzielenie części terytorium z diecezji berlińskiej. W 1992 roku, na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”, do nazwy diecezji dodano człon „kołobrzeska”.

Terytorium diecezji obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego, w granicach historycznej Pomorza Zachodniego, sąsiaduje z archidiecezją szczecińsko-kamieńską i diecezją pelplińską. Składa się z 18 dekanatów, których w sumie jest 145 parafii.

Diecezją zarządza biskup koszalińsko-kołobrzeski, wspomagany przez biskupów pomocniczych i kuria diecezjalna. Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie oraz konkatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu to główne świątynie diecezji. Na jej terenie znajdują się także liczne sanktuaria, takie jak Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie, czy Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Kołobrzegu.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska prowadzi bogatą działalność duszpasterską, oferując różne formy wsparcia duchowego dla wiernych. Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie kształci przyszłych kapłanów diecezji. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zajmuje się działaniami charytatywnymi oraz społecznymi na rzecz potrzebujących.

Lokalizacja na Mapie

dekanaty w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

Parafie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *