Diecezja opolska

Podstawowe informacje Diecezja opolska

Biskup diecezjalny: Andrzej Czaja

Biskup pomocniczy: Rudolf Pierskała; Waldemar Musioł

Biskup senior: abp Alfons Nossol; Paweł Stobrawa

Adres: Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole

Metropolia: Metropolia Katowicka

Strona internetowa: www.diecezja.opole.pl

Data powstania: 1972

Więcej informacji na temat diecezji opolskiej

DIECEZJA OPOLSKADiecezja opolska (łac. Dioecesis Opoliensis, niem. Bistum Oppeln) – jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii katowickiej w Polsce ustanowiona Administraturą Apostolską zachodniej części Górnego Śląska w okresie 1945–1972, którą kierował m.in. biskup Bolesław Kominek, ustanowiona diecezją w 1972 przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae coetus i włączona do metropolii wrocławskiej, a od 25 marca 1992 – katowickiej, jest jednym z ważnych ośrodków Kościoła katolickiego na Śląsku, z siedzibą w mieście Opole. Powstała w 1972 roku, w wyniku reorganizacji administracji kościelnej w Polsce. Diecezja opolska obejmuje obszar północnej i środkowej części województwa opolskiego, skupiając wiernych z różnych grup etnicznych, w tym znaczną mniejszość niemiecką.

Diecezja opolska składa się z parafii, które są grupowane w dekanatach. Na czele diecezji stoi biskup, a jego siedziba to Katedra Świętej Krzyża w Opolu, jedno z najważniejszych miejsc sakralnych regionu. Ważnym elementem działalności diecezji opolskiej jest jej zaangażowanie w edukację i kulturę. Działa tu m.in. Wyższe Seminarium Duchowne, liczne placówki edukacyjne i kulturalne, a także domy rekolekcyjne.

Również ważnym aspektem pracy duszpasterskiej jest troska o zachowanie tradycji i kultury Śląska, co jest szczególnie widoczne w licznych pielgrzymkach i lokalnych świętach kościelnych. Diecezja jest wspaniałym przykładem kościoła żyjącego w harmonii z lokalną kulturą i tradycją.

Lokalizacja na Mapie

dekanaty w diecezji opolskiej:

    Parafie w diecezji opolskiej:

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *