Diecezja rzeszowska

Podstawowe informacje Diecezja rzeszowska

Biskup: Jan Wątroba

Adres: Słocińska 3, 35-330 Rzeszów

Strona internetowa: www.diecezja.rzeszow.pl

Data powstania: 1992

Historia powstania

Diecezja rzeszowskaDiecezja rzeszowska powstała 25 marca 1992 roku w wyniku reorganizacji administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce, na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae populus” wydanej przez papieża Jana Pawła II. Jej utworzenie było odpowiedzią na zmieniające się potrzeby duszpasterskie oraz rozwój społeczno-polityczny kraju.

Biskupi

  1. Pierwszy biskup rzeszowski: Kazimierz Górny (1992-2004)
  2. Drugi biskup rzeszowski: Józef Michalik (2004-2013)
  3. Obecny biskup rzeszowski: Jan Wątroba (od 2013)

Położenie diecezji oraz obejmowany obszar terytorialny

Diecezja rzeszowska znajduje się na południowym wschodzie Polski, a jej siedzibą jest miasto Rzeszów. Obejmuje terytorium województwa podkarpackiego, graniczy z archidiecezją przemyską, diecezją tarnowską oraz z diecezjami sąsiednich krajów – Ukrainą i Słowacją. Diecezja rzeszowska dzieli się na 25 dekanatów i 335 parafii.

Cele diecezji rzeszowskiej

Diecezja ma na celu duchowe wsparcie mieszkańców regionu, prowadząc szeroko zakrojoną działalność duszpasterską oraz edukacyjną. Realizuje to poprzez parafie, sanktuaria, instytucje edukacyjne, takie jak Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, oraz organizacje charytatywne, np. Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Diecezja rzeszowska aktywnie współpracuje z lokalnymi społecznościami, promując wartości chrześcijańskie, prowadząc działalność ewangelizacyjną, oferując pomoc materialną i duchową potrzebującym, a także angażując się w dialog ekumeniczny i międzyreligijny.

Lokalizacja na Mapie

\

dekanaty w diecezji rzeszowskiej:

Parafie w diecezji rzeszowskiej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *