Diecezja zamojsko-lubaczowska

Podstawowe informacje Diecezja zamojsko-lubaczowska

Biskup: bp Marcin Hintz

Adres: ul. Katedralna 10, 22-400 Zamość, Polska

Strona internetowa: www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl

Email: kuria@diecezja.zamojskolubaczowska.pl

Telefon: +48 84 638 15 55

Data powstania: 25 marca 1992

Diecezja zamojsko-lubaczowskaHistoria powstania

Diecezja zamojsko-lubaczowska została erygowana przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 roku na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae populus”. Utworzona z części terytorium diecezji przemyskiej oraz diecezji siedleckiej, diecezja zamojsko-lubaczowska została powołana w celu lepszej organizacji pracy duszpasterskiej na terenie tych regionów.

Struktura organizacyjna

Diecezja zamojsko-lubaczowska dzieli się na 15 dekanatów, które obejmują łącznie 178 parafii. W strukturze diecezji działają różne instytucje, takie jak Wyższe Seminarium Duchowne w Zamościu, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz różnorodne organizacje i ruchy świeckie. Diecezja utrzymuje również współpracę z innymi diecezjami w Polsce i na świecie.

Cele diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Głównym celem diecezji zamojsko-lubaczowskiej jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności duszpasterskiej, mającej na celu wsparcie duchowe wiernych na jej terenie. W ramach swojej misji, diecezja organizuje działalność edukacyjną oraz formacyjną, oferuje pomoc materialną i duchową potrzebującym poprzez organizacje charytatywne oraz wspiera rozwój lokalnych wspólnot. Diecezja zamojsko-lubaczowska angażuje się również w dialog ekumeniczny oraz promowanie wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i kulturalnym regionu.

Lokalizacja na Mapie

dekanaty w diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

Parafie w diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *