Główne prawdy wiary

Katechizm Kościoła Katolickiego opiera się na kilku podstawowych tekstach odnoszących się do filarów wiary katolickiej. Najpopularniejszym i najczęściej cytowanym jest oczywiście tekst dziesięciu przykazań kościelnych, które są spisem najważniejszych zakazów i nakazów, których przestrzegać winien każdy człowiek wyznający wiarę chrystusową. Innym niezwykle ważnym tekstem, który odnosi się do filarów i założeń Katolicyzmu są główne prawdy wiary.

Czym są główne prawdy wiary?

Narodziny samego tekstu głoszącego sześć prawd wiary katolickiej datuje się na XIX wiek, kiedy to zaczęły się one pojawiać w spisach katechetycznych dostępnych na polskich parafiach. Najstarszym tego typu zapisem zawierającym tekst sześciu prawd wiary jest króciutki katechizm dla młodzieży, który wydany został w Wilnie, w 1833 roku. Co ciekawe, jest to typowo polski tekst, którego próżno szukać w katolickich katechizmie innych krajów Europy i reszty świata. Z uwagi właśnie na tę swoistą lokalność 6 prawd wiary, często występują pewne problemy ze zrozumieniem tego tekstu, szczególnie przez osoby spoza naszego kraju. Warto jednak pochylić się dłużej nad tym pięknym wyznaniem , aby zrozumieć sens naszej wiary i móc wyznawać ją w pełni świadomie ze wszystkimi jej aspektami i filarami na których się opiera.

Czym są główne prawdy wiary?

Jakie są główne prawdy wiary?

Polski Katechizm Kościoła Katolickiego zakłada istnienie dokładnie sześciu głównych prawd wiary stanowiących podstawę chrześcijaństwa. Są one podstawą stanowiącą sens naszej wiary, a brzmią następująco:

Jest jeden Bóg

Stwierdzenie to zawiera dwie, zdaniem wielu najważniejsze prawdy naszej wiary: Bóg istnieje i jest on tylko jeden. W słowach tych zawiera się cały sens naszej wiary i świadomość tego, że w naszym życiu jest obecny Bóg, który czuwa nad nami i nad całym światem. Bóg ten jest tylko jeden i nie ma sobie równych. Religia katolicka jest w pełni monoteistyczna i zasadza się na wierze w jedynego i wszechmocnego stwórcę, który nie ma sobie równych.

Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze

Kolejna z prawd wiary głosi sprawiedliwość, którą kieruje się jedyny Bóg. Jest on Sędzią, który wie o nasz wszystko i to właśnie on oceni nasze postępowanie, gdy nadejdzie kres naszych dni. Sens tej prawdy wiary ma być dla nas niejako drogowskazem, który ma kierować nas jedynie ku dobrym uczynkom, za które zostaniemy wynagrodzeni.

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Jest to chyba najbardziej problematyczna z prawd wiary, której zrozumienie wymaga głębokiego zastanowienia się nad sensem zapisanych w niej słów. Przed chwilą przecież czytaliśmy, że jest tylko jeden Bóg a teraz katechizm ogłasza nam, że istnieją aż trzy osoby boskie. Nie chodzi tu, jednak o dosłowne znaczenie słów „trzy osoby”, lecz o pewna symbolikę. Według dogmatów Kościoła Katolickiego Bóg składa się niejako z trzech części czyli jest Bogiem trójosobowym. To właśnie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stanowią istotne tzw Trójcy Świętej składającej się z kolei w boską całość.

Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Czwarta z prawd wiary potwierdza boskość Jezusa Chrystusa i jego wkład w zbawienie każdego człowieka. Głosi ona ponadto, że ofiara Chrystusa była częścią boskiego planu zbawienia ludzkości, która dokonała się dzięki pełnemu poświęceniu jednej z osób Trójcy Świętej. Jezus Chrystus chciał ponieść swój krzyż i to dla nas stał się osoba śmiertelną, by cierpieć na krzyżu i umrzeć tylko dla naszego zbawienia i zmazania naszych grzechów.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Jest to, z całą pewnością najbardziej optymistyczna prawda wiary, która zapewnia nas o istnieniu życia po śmierci. Dusza ludzka jest, bowiem nieśmiertelna a śmierć jest dla niej jedynie końcem pewnego rozdziału, który prowadzi do nowego świata, w którym będziemy z Bogiem.  Życie ziemskie jest zatem jedynie wędrówką do domu Ojca i przystankiem na drodze do Chrystusa.

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Ostatnia z prawd wiary to niejako ostrzeżenie i nadzieja dla człowieka grzesznego. Zakłada ona możliwość zbawienia każdej duszy, która uzyska łaskę naszego Boga Ojca. Niestety nikt z nas nie wie, w jaki sposób otrzymać ową łaskę, dlatego nasze życie powinno opierać się na dobrych uczynkach i bezgranicznej wierze w majestat Trójcy Świętej, która potrafi darować wszelkie winy, ale jedynie osobom, które prawdziwie pragną zbawienia.