Godzinki Teocentryczne

 1. ku czci Boskiego Dziecięcia – ‘’Jezu, Dziecię Najświętsze’’
 2. o Boskiej Opatrzności – ‘’Panie Boże Wszechmogący’’
 3. o Boskiej Opatrzności – ‘’Wieczny Rządco Niebieskiego’’
 4. do Bożego Miłosierdzia – ‘’Witam nam Boże, miłosierny Ojcze’’
 5. o Chrystusie Cierpiącym „Ecce Homo” ukazanym w obrazie św. Alberta – ‘’Ecce Homo – oto Człowiek’’
 6. o Duchu Świętym – ‘’Duchu, co stworzenia dzieło’’
 7. o Duchu Świętym  – ‘’Łaska Ducha Świętego niech nam będzie dana’’
 8. o Duchu Świętym – ‘’Przenajświętszy Duchu, Boże’’
 9. o Dzieciątku Jezus – ‘’Bądź pozdrowione Boskie Dziecię Jezus’’
 10. o Grobie Bożym – ‘’Naznaczona przed wieki, gdy przyszła godzina’’
 11. o Krzyżu Świętym – ‘’Opiewajmy triumf Pana, i chwałę, i męstwo’’
 12. o Męce Pana Jezusa – ‘’Witaj Jezu w Ogrojcu w modłach krwią spocony’’
 13. o Męce Pańskiej za dusze zmarłych – ‘’Jezu, któryś w Ogrojcu krew lał dla grzesznika’’
 14. o Miłosiernym Zbawicielu – ‘’Boże Wieczny, Trój jedyny’’
 15. o Nagrodzeniu czci Najświętszemu Sakramentowi przez niezbożnych ujętej – ‘’Z najczulszym rozrzewnieniem łączmy nasze pienia’’
 16. o Najsłodszym Imieniu Jezus – ‘’Na imię Jezus niechaj wszelakie stworzenie’’
 17. o Naysłodszym Imieniu Pana Jezusowym – ‘’Jezu wdźięcznie wspominanie’’
 18. o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa (Eucharystyczne) – ‘’Przychodzisz na świat, o Jezu’’
 19. o Nayświętszym Sakramencie – ‘’Wszelki języku wysław tajemnice’’
 20. o Najświętszym Sakramencie – ‘’Jezu Chryste, Zbawco świata’’
 21. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – ‘’Zawitaj słodkie Serce’’
 22. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – ‘’Witaj, wieczna Ozdobo niebieskich przestrzeni’’
 23. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – ‘’Królu niebios najszczęśliwszy’’
 24. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – ‘’Jezu, bram niebieskich chwało’’
 25. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – ‘’O mój Jezu, rozumiem to dobrze
 26. o Panie [sic!] Jezusie, Oblubieńcu każdej dusze wiernej – ‘’Jezu, wdzięczne pamiętanie’’
 27. o Panu Jezusie Milatyńskim – ‘’Witaj Jezu, sczerniały krwią w sinej postawie’’
 28. o Pięciu Ranach Jezusowych – ‘’Jezu wcielony mój Boże’’
 29. o Przemienieniu Pańskim – ‘’Witaj Panie przemieniony’’
 30. o Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza – ‘’Uwielbiam, Cię nabożnie, Bóstwo utajone’’
 31. do Trojcy Przenajświętszej – ‘’Już dzień poczyna, już słońce nadchodzi’’
 32. o Trojcy Przenajświętszej – ‘’Witaj Ojcze przed wieki sam z siebie będący’’
 33. wynagradzające o Najświętszym Sakramencie – ‘’Z Najświętszym Wystawieniem wesela złączajmy’’

Godzinki Maryjne

 1. o boleściach Matki Boskiej przy Męce i Śmierci Syna – ‘’Tu się żalow czas poczyna’’
 2. do Familiji Pana Jezusowej – ‘’Proszę, a kogoż wzywać na pomoc będziemy?’’
 3. do Najświętszej Panny Bolesnej za dusze zmarłych – ‘’Panno Najświętsza, wielkim żalem zdjęta’’
 4. ku czci Matki Bożej Szkaplerznej – ‘’W obłoku widział Eliasz Matkę Zbawiciela’’
 5. ku czci Matki Bożej Szkaplerznej – ‘’W raju żyje Eliasz tam gdzie Ewa żyła’’
 6. o Matce Bożej Łysieckiej – ‘’O Boże, niech Ci chwała nieustanna będzie’’
 7. o Niepokalanym Poczęciu NMP – ‘’Zawitaj Pani świata’’
 8. o NMP Łaskawej – ‘’Łaski pełna Márya, poćiecho w frasunku’’
 9. o NMP Nieustającej Pomocy – ‘’Witaj Maryjo, wielka Matko Boga’’
 10. o Pocieszeniu NMP – ‘’Do Ciebie, Panno święta, płaczliwie wołamy’’
 11. o Sercu Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmel – ‘’Witaj Serce Maryi z Karmelu świętego
 12. o NMP Różańcowej – ‘’Boże, w mądrości Swojej nigdy nie pojęty’’
 13. o NMP Rudeckiej – ‘’Bronił Bóg Abrahama w chaldejskim upale’’
 14. o NMP Ostrobramskiej – ‘’Witaj, Maryjo Panno, Matko Stwórcy Twego’’
 15. o MB Skępskiej – ‘’Zawitaj, Pani świata, Niebieska Królowa’’
 16. o NMP Częstochowskiej – ‘’Ciebie świat wielbi, Matko Jezusowa’’
 17. o Niepokalanym Sercu NMP – ‘’Nieba i ziemi, aniołów Królowa’’
 18. o MB Bolesnej – ‘’Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico’’
 19. o Zaśnieniu NMP – ‘’Kiedy jutrzenka wschodzi, dzień jasny przynosi’’

Godzinki O Świętych

W Kościele katolickim:

 1. o św. Aleksym [XVIII] – ‘’Aleksy kraju włoskiego śliczny w młodości kwiecie’’
 2. o św. Aniele Stróżu [1926] – ‘’Witaj Stróżu Aniele, / duszy mej Piastunie’’
 3. o św. Aniołach [XVIII] – ‘’Witam Cię, wojsko nieogarnionego’’
 4. o św. Aniołach Stróżach [XVIII]– ‘’Chryste Jezu, świętego Anioła Twojego’’
 5. o bł. Anieli Salawie – ‘’Witaj siostro Anielo, klejnocie Krakowa’’
 6. o św. Annie – ‘’Rozmyślam, Anno święta, twoje narodzenie’’
 7. o św. Annie [1886] – ‘’Święta Anno uwielbiona’’
 8. o św. Annie [1593] – ‘’Zdrowaś bądź Anno błogosławiona’’
 9. o św. Antonim z Padwy – ‘’Gdy i niewiary błędy głosili nam wrogowie’’
 10. o św. Antonim z Padwy – ‘’Portugalskie narody, skąd ten światu śliczny’’
 11. o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Wiem, gdzie wokoło ziemię opasują morza’’
 12. o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Nowa gwiazda rozświeciła’’
 13. o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Chwalmy Króla niebieskiego’’
 14. o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Wznieśmy dziękczynienia głosy’’
 15. o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Chwała Bogu nieskończona’’
 16. o św. Augustynie [XVIII] – ‘’Bogu w Trójcy Jedynemu niechaj cześć i chwała’’
 17. o św. Augustynie – ‘’Zawitaj jasne światło! Tyś niegdyś zaćmiony’’
 18. o św. Barbarze [1732, 1927] – ‘’W ciemnościach niedowiarstwa’’
 19. o św. Barnabasie – ‘’Witaj Barnabo wzorze pokuty w pustyni’’
 20. o św. Bazylim Wielkim – ‘’Witay świecący ozdobą Aniele’’
 21. o bł. Bogumile [1879] – ‘’Świętego Bogumiła chwalić zaczynajmy’’
 22. o św. Bonifacym [1869] – ‘’Ciebie chwalimy, Boże nieskończony’’
 23. o bł. Bronisławie – ‘’Witaj Panno czcigodna, Bogu ulubiona’’
 24. o św. Brygitcie [1735] – ‘’Złota jutrzenka powstawa’’
 25. o św. Dominiku [XVIII] – ‘’Odważny żołnierz u Boga wzięty’’
 26. o św. Dominiku [XIX] – ‘’Nowy rycerz Chrystusowy’’
 27. o św. Erazmie [1793] – ‘’Na świat Erazm wydany’’
 28. o św. Feliksie [1887] – ‘’Szczęśliwość światu, szczęśliwy imieniem’’
 29. o św. Franciszku z Asyżu – ‘’Patriarcho ubogich cnego pokolenia’’
 30. o św. Idzim – Zawitaj Idzi święty, nasz wielki Patronie
 31. o św. Ignacym Loyoli [1886] – ‘’Ignacy święty, idąc z rodu szlachetnego’’
 32. o św. Izydorze [1860] – ‘’Chwała Ci, wielki Boże w świętym Izydorze’’
 33. w. Jacku [XVIII]– ‘’Święty Jacyncie, sługo Stwórcy swego’’
 34. o św. Jacku – ‘’Cny klejnocie, / Drogi w złocie’’
 35. o św. Jacku [1862] – ‘’Jacyncie święty, z familii dawnej’’
 36. o św. Jadwidze Śląskiej I – ‘’Sławo po wszystkim świecie’’
 37. o św. Jadwidze Śląskiej II – ‘’Święta Jadwigo! nad polskiemi niwy’’
 38. o św. Janie Chrzczicielu [XVIII]– ‘’Aby mój język i głos mógł być sposobniejszy’’
 39. o św. Janie Chrzcicielu [XVIII]– ‘’Jakoś na Jana łaskawyś mój, Boże’’
 40. o św. Janie z Dukli [1997] – ‘’Zawitaj Janie z Dukli, chlubo polskiej ziemi’’
 41. o św. Janie Kantym [1876] – ‘’Pójdźcie z ochotą wychwalajmy Pana’’
 42. o św. Janie Kantym [XVIII]– ‘’Usta czyste, płomieniste’’
 43. o św. Janie Nepomucenie [1858] – ‘’Mężu cnotą i cudami / Sławny, Nepomucenie’’
 44. o św. Janie Nepomucenie [1857] – ‘’Światu Nepomuk daje ciebie Janie, którego’’
 45. o św. Jozafacie – ‘’Witay Biskupie Przebłogosłáwiony’’
 46. o św. Jozefie [1732, 1896] – ‘’Jozefie! z pokolenia Dawida wydany’’
 47. o św. Józefie – ‘’Józefie, z pokolenia Dawida wybrany’’
 48. o św. Józefie [1741] – ‘’Z rodu króla Dawida Józefie wybrany’’
 49. o św. Józefie z Kupertynu [XVIII] – ‘’Witaj Józefie, święty franciszkaninie’’
 50. o św. Judzie Tadeuszu [1732] – ‘’Chwalmy Iudę Przeświętego’’
 51. o św. Kajetanie [XVIII]– ‘’Witaj klejnocie miasta Winceńskiego’’
 52. o bł. Karolinie Kózkównie – ‘’Nim dzień zaświta’’
 53. 65] – ‘’Księżno sarmacka Królestwa polskiego’’
 54. o św. Kindze [1892] – ‘’Przesławna córko Węgier, Księżno Polskiej ziemi’’
 55. o św. Marii Magdalenie [1732] – ‘’Jezu! nasz Zbawicielu’’
 56. o św. Marii Magdalenie [XVIII] – ‘’Niech Magdaleno łez twoich potoki’’
 57. o św. Michale Archaniele [XVIII] – ‘’Zguby szatana ta była przyczyna’’
 58. o św. Michale Archaniele [1937] – ‘’Witaj Duchu potężny Święty Archaniele
 59. o św. Onufryjuszu [1732] – ‘’W królewskim domu, z Monarchów zrodzony’’
 60. o św. Onufrym [1880] – ‘’W czwartym stuleciu w pięknym kraju perskim’’
 61. o św. Onufrym – ‘’Witaj, Onufry od Boga nazwany’’
 62. o Pięciu Braciach Męczennikach – ‘’Witajcie z włoskich krajów, nasi Pustelnicy
 63. o św. Rozalii [1949] – ‘’Zawitaj, wonny kwiecie, królestwa włoskiego’’
 64. o bł. Salomei [1863] – ‘’Cudowny w Świętych Twoich, Wszechmogący Boże’’
 65. o św. Stanisławie Biskupie [1858] – ‘’Przezacna Polskiej ozdobo Korony’’
 66. o św. Stanisławie Kostce [1913] – ‘’Stanisław w niewinności aniołom zrównany’’
 67. o św. Szymonie z Lipnicy – ‘’Sławimy cię, Szymonie, w Lipnicy zrodzony’’
 68. o św. Tekli [XVIII] – ‘’Pierwsza panieńskiej korony ozdobo’’
 69. o św. Teresie od Jezusa [XVIII]– ‘’Witam Cię, Tereso święta’’
 70. o św. Teresie od Dzieciątka Jezus [1926] – ‘’Witaj w świętych Pańskich gronie’’
 71. . Teresie od Dzieciątka Jezus – ‘’Żyłaś w domu rodzinnym jasna i szczęśliwa’’
 72. o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Nowa gwiazda rozświeciła’’
 73. o św. Urszuli [1892] – ‘’Róże Chrystusa kwitnące’’
 74. o św. Urszuli [XVIII] – ‘’Wam na chwałę, święte panny’’
 75. o św. Walentym – ‘’Gdy Rzymem władał cesarz Klaudijusz Drugi’’
 76. o św. Wilgeforcie – ‘’Witaj, światu pożądana’’
 77. o św. Wincentym a Paulo – ‘’Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!’’
 78. o św. Wincentym Ferreriuszu – ‘’Wierni wesoło pienie wyśpiewujcie’’
 79. o bł. Władysławie z Gielniowa – ‘’Rodzi się temu światu w miasteczku Gielniowie’’

W mariawityzmie:

 1. Godzinki o świętej Marii Franciszce Kozłowskiej

Godzinki Inne

 1. adwentowe – ‘’W Nazarecie zamieszkała Matka Zbawiciela’’
 2. bożonarodzeniowe – ‘’W Betlejem się rodzisz’’
 3. dla dostąpienia szczęśliwy śmierci – ‘’Pomrzemy: to wiem pewnie: dekret ten iest Boży’’
 4. za dusze zmarłych – ‘’Protestuję się, Panie, że pragnę Twe chwały’’
 5. za dusze zmarłych do Przenajświętszego Sakramentu – ‘’Padam przed Tobą, Boże utajony’’
 6. za zmarłych – ‘’Pokaż w Trójcy jedyny’’
 7. za zmarłych – ‘’Dusze w czyśćcu zatrzymane’’
 8. Nabożeństwo zastępujące godzinki o zmarłych – ‘’Boże Ojcze niebieski’’

Godzinki – jak odmawiać?

 

7 myśli na “Godzinki”

 1. Chyba każdy przyzna mi rację, że godzinki do nmp, a szczególnie te godzinki śpiewane w kościele są jedne z najpiękniejszych utworów z całych pieśni kościelnych. Godzinki tekst tak szukałam treści poszczególnych godzinek, a tu takie zaskoczenie. Bardzo dziękuję za pełną listę. Szczęść Boże!

  1. Wiolu zgadzam się z tobą, że godzinki do Matki Bożej to jedne z najpiękniejszych utworów z całego zbioru pieśni religijnych. Aczkolwiek moim zdaniem warto również zwrócić uwagę na godzinki o męce pańskiej czy godzinki do matki bożej nieustającej pomocy.

   Codziennie poranne odmawianie godzinek daje mi siłę na dalszą część dnia.

   Pozdrawiam,
   Martyna

 2. Jeżeli chodzi o mnie to najpiękniejsze są godzinki o niepokalanym poczęciu, a zaraz po nich godzinki do NMP. Czy jest możliwość wrzucenia jakiś przykładowych nagrań, w szczególności chodzi mi o audio godzinki do matki boskiej? Z góry dziękuję za pomoc. Barbara.

  1. Dziękuję za obszerny spis! Przeszukałem cały internet wpisując „godzinki tekst”, dopiero tu znalazłem cały spis, a w nim między innymi godzinki do NMP, godzinki o niepokalanym poczęciu czy godzinki poranne tekst.

 3. Jesteśmy w okresie wielkiego postu dlatego pieśni wielkopostne są teraz najczęściej słyszanymi piosenkami religijnymi, jednak nie możemy zapomnieć, że Godzinki to również bardzo ważny element naszej rozmowy z Bogiem. Najpiękniejsze są godzinki ku czci, a najlepiej brzmią godzinki śpiewane w kościele ze względu na oprawę (chór) i klimat panujący w świątyni podczas mszy świętej.

 4. Szukałam godzinek do matki bożej nieustającej pomocy ktoś może widział? Ewentualnie jeżeli macie Państwo godzinki śpiewane w kościele to również byłabym wdzięczna.

 5. Niewątpliwie najpiękniejsze godzinki to godzinki o męce pańskiej, polecam każdemu kto przechodzi chwile zwątpienia, załamania duchownego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *