Hymn o miłości

Tekst piosenki: Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Wykonanie (nagrania audio): Hymn o miłości

Poznaj inne piosenki na ślub

3 myśli na “Hymn o miłości”

  1. Tej piosenki nie może zabraknąć na żadnej uroczystości ślubnej, hymn o miłości to podstawa jeżeli chodzi o repertuar podczas mszy świętej. Hym (…) to piosenka religijna o miłości, której tekst skierowany jest do Państwa młodych – dlatego uważam że lista pieśni ślubnych powinna zaczynać się pozycją pieśń o miłości.

    1. Ja posunę się trochę dalej, nie widzę innej opcji niż ta, że na każdej uroczystości ślubnej zagra hymn o milosci. Świetny utwór, odzwierciedlający stan emocjonalny w którym znajduje się para młoda jak i cała wspólnota kościoła, która zebrała się na tym święcie. Na marginesie dodam, że hymn o miłości po angielsku jest równie piękny jak w naszym rodzimym języku – warto zapoznać się z jego wykonaniem.

  2. Cudowna pieśń, której głównym założeniem jest przedstawienie miłości jako najważniejszej składowej ludzkiej egzystencji. Hymn o miłości pieśń to przede wszystkie utwór na uroczystość ślubną w kościele, jednak czasami można go usłyszeć na mszy w kościele w odniesieniu do ogólnego pojęcia miłości w kościele katolickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *