Kościół Katolicki, by mógł sprawnie zarządzać swoją pracą, a także dać wiernym jak największe możliwości duchowego kontaktu z Bogiem, został podzielony na 14 metropolii, z której każda z nich skupia w sobie diecezje i archidiecezje. Podział ten nie tylko ułatwia sprawną komunikację pomiędzy metropoliami, ale także różnorodne funkcje administracyjne w kościołach. Jak przedstawia się więc podział metropolii częstochowskiej?

Jak podzielona została metropolia częstochowska?

Metropolia częstochowska, swoim składem obejmuje:

  • Archidiecezję częstochowską – jest ona jedną z 14 archidiecezji w obrządku łacińskim Kościoła Katolickiego. Została ona ustanowiona przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Główną świątynią jest Archikatedra w Częstochowie. Archidiecezja ta skupia około 800 tysięcy wiernych i została podzielona na 35 dekanatów i 311 parafii.
  • Diecezja radomska – to jedna z 3 diecezji w metropolii częstochowskiej. Mieści się ona w Radomiu, a jej główną świątynią jest Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Skupia ona 860 tysięcy wiernych i jest podzielona na 29 dekanatów i 301 parafii.
  • Diecezja sosnowiecka – to kolejna z 3 diecezji metropolii częstochowskiej. Znajduje się ona w Sosnowcu, a główną świątynią jest Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Skupia ona około pół miliona wiernych i została podzielona na 23 dekanaty i 162 parafie.

Biskupi metropolii częstochowskiej

W przypadku metropolii częstochowskiej możemy wyróżnić:

  • biskupów diecezjalnych, którymi są: metropolita ks. abp Wacław Depo od roku 2012, a także sufragani: ks. bp Marek Solarczyk od roku 2021 oraz ks. bp Grzegorz Kaszak od roku 2009.
  • biskupów pomocniczych, którymi są: ks. bp Piotr Skucha od roku 1992, ks. bp Piotr Turzyński od roku 2015, a także ks. bp. Andrzej Przybylski od roku 2017.
  • biskupów seniorów, do których należą: ks. abp Stanisław Nowak od roku 2011, ks. bp Henryk Tomasik od roku 2021, ks. bp Antoni Długosz od roku 2016 oraz ks. bp Adam Odzimek od roku 2019.