Sprawne funkcjonowanie Kościoła Katolickiego w Polsce, jest możliwe dzięki podziałowi administracyjnemu na metropolie, archidiecezje i diecezje. Dzięki temu komunikacja między biskupami przebiega sprawnie, a także unika się rozbieżności i dezinformacji wiernych. W Polsce występuje 14 metropolii, a jedną z nich jest metropolia gnieźnieńska. Jak przedstawia się jej struktura organizacyjna?

Struktura organizacyjna- metropolia gnieźnieńska

Metropolia gnieźnieńska została podzielona na 3 diecezje, w tym 1 archidiecezję. Wyróżniamy więc:

  • Archidiecezję gnieźnieńską- jedną z 14 archidiecezji funkcjonujących w naszym kraju. Jej siedziba mieści się w Gnieźnie przy ulicy Jana Łaskiego 7.  Główną świątynią jest Bazylika Prymasowska. Archidiecezja ta skupia 639 tysięcy wiernych i została podzielona na 30 dekanatów i 266 parafii.
  • Diecezję włocławską- to jedna z 3 diecezji wchodzących w skład metropolii gnieźnieńskiej. Mieści się ona we Włocławku przy ulicy Gdańskiej 2.4, a jej główną świątynią jest Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Diecezja ta skupia 749 tysięcy wiernych i jest podzielona na 33 dekanaty i 232 parafie.
  • Diecezję bydgoską- to kolejna z 3 diecezji metropolii gnieźnieńskiej. Jej główna siedziba znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy ks. Tadeusza Malczewskiego 1, a jej świątynią jest Katedra świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Diecezja ta skupia wokół siebie 583 tysiące wiernych, a jej podział to 19 dekanatów i 150 parafii.

Biskupi metropolii gnieźnieńskiej

Wśród biskupów diecezji gnieźnieńskiej wyróżniamy:

  • biskupów diecezjalnych- metropolitę Prymasa ks. abp Wojciecha Polaka, oraz dwóch sufraganów ks. bp Wiesława Meringa oraz ks. bp Jana Tyrawę
  • biskupów pomocniczych- jest to tylko jeden biskup Krzysztof Wętkowski
  • biskupów seniorów- zaliczamy do nich prymasa seniora abp. Józefa Kowalczyka, prymasa seniora abp. Henryka Muszyńskiego, a także bp. Stanisława Gębickiego
  • biskupów rezydentów- rzadko spotykanych w innych metropoliach, w przypadku metropolii gnieźnieńskiej jest to abp Jan Paweł Lenga
Metropolia gnieźnieńska
5 (100%) 1 vote[s]