Kościół Katolicki w Polsce jest niezwykle skomplikowaną i złożoną strukturą. Wobec tego komunikacja miedzy biskupami, a także wymiana informacji i pomoc wiernym, nie byłaby możliwa gdyby nie podział na mniejsze struktury administracyjne, które swoim zasięgiem obejmują pewne regiony. Wobec tego możemy w naszym kraju wyróżnić 14 metropolii, a jedną z nich jest metropolia przemyska. Poznajmy jej strukturę i biskupów.

Struktura metropolii przemyskiej

W myśl obrządku łacińskiego w polskim Kościele Katolickim, możemy wyróżnić następujące struktury metropolii przemyskiej:

  • Archidiecezja przemyska- jedna z 14 archidiecezji w naszym kraju. Mieści się ona w Przemyślu, a za główną świątynię obrała ona Archikatedrę Przemyską. Skupia ona ponad 747 tysięcy wiernych i jest podzielona na 41 dekanatów i aż 389 parafii.
  • Diecezja rzeszowska- to jedna z 3 diecezji wchodzących w skład metropolii przemyskiej. Jej siedziba znajduje się w Rzeszowie, a jej główną świątynią jest Katedra Rzeszowska. Skupia ona 595 tysięcy wiernych i została podzielona na 25 dekanatów i 244 parafie.
  • Diecezja zamojsko-lubaczowska- to kolejna z 3 diecezji, jaka wchodzi w skład metropolii przemyskiej. Mieści się ona z Zamościu, a za główną świątynię obrała Katedrę w Zamościu. Diecezja ta skupia 448 tysięcy wiernych, a jej podział to 19 dekanatów i 187 parafii.

Biskupi metropolii przemyskiej

Biskupi, którzy czuwają nad wiernymi i sprawnym funkcjonowaniem w metropolii przemyskiej to:

  • biskupi diecezjalni do których należą- metropolita ks. abp Adam Szal od 2016 roku, a także dwóch sufraganów- ks. bp Jan Wątroba od roku 2013 i ks. bp Marian Rojek od roku 2012.
  • biskupi pomocniczy, w skład których wchodzą: ks. bp Stanisław Jamrożek od roku 2013, ks. bp Krzysztof Chudzio od 2020 roku, a także ks, bp Edward Białogłowski od 1992 roku i ks. bp Mariusz Leszczyński od roku 1998.
  • biskupi seniorzy, do których zaliczamy: ks. abp Józefa Michalika od roku 2016, ks. bp Kazimierza Górnego od roku 2013, a także ks. bp Jana Śrutwa od roku 2006.