Kościół katolicki jest podzielony ze względu na swój hierarchiczny charakter. Prawo kanoniczne określa jego podział na poszczególne zależne od siebie jednostki terytorialne. W Polsce struktury Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów wschodnich różnią się od siebie. Tu przedstawimy administracyjną strukturę Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego (czyli rzymskokatolickiego).

Na czele administracyjnej struktury Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego (czyli rzymskokatolickiego) stoi metropolia, która jest prowincją kościelną łączącą kilka diecezji. Jej stolicą jest równocześnie stolica archidiecezji, a zwierzchnikiem metropolita, który jest także arcybiskupem archidiecezji wchodzącej w skład tej metropolii. W Polsce mamy czternaście metropolii, które są podzielone na 14 archidiecezji i 27 diecezji, zarządzane przez arcybiskupów i biskupów. Te diecezje z kolei dzielą się na 1057 dekanatów. Dekanat z dziekanem na czele obejmuje od kilku do kilkunastu parafii, którymi jak wiemy przewodzi proboszcz.

Metropolia warszawska powstała w 1818 roku i jest jedną z czternastu metropolii obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Jej metropolitą jest od 2007 roku Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Dzieli się ona na Archidiecezję warszawską, Diecezję warszawsko-praską i diecezję płocką.

Archidiecezja warszawska najpierw w 1797 roku została diecezją wyłączoną z diecezji poznańskiej, natomiast później 12 marca 1818 ustanowiono ją archidiecezją za sprawą papieża Piusa VII. Na jej czele również stoi kardynał Kazimierz Nycz.

Diecezja warszawsko-praska została ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II. Wydzielono ją z terenu archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej. Zarządza nią od 2017 roku biskup diecezjalny ks. bp Romuald Kamiński.

Ostatnią z tych trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii warszawskiej jest diecezja płocka z siedzibą w Płocku, Istnieje od roku 1075, a 25 marca 1992 została reorganizowana przez papieża Jana Pawła II. Przewodzi nią od 2007 roku biskup diecezjalny ks. bp Piotr Libera.