Kościół Katolicki na całym świecie ma określoną strukturę administracyjną. Oczywiście na szczycie tej hierarchii stoi Stolica Apostolska. W Polsce najwyższymi jednostkami administracyjnymi są metropolie. W ich skład wchodzą archidiecezje oraz diecezje. Metropolia bierze swoją nazwę od archidiecezji, która wchodzi w jej skład. Na jej czele stoi również urzędujący tam arcybiskup, który dodatkowo jest metropolitą. W wypadku archidiecezji nie będących metropoliami, ich ordynariusze analogicznie nie pełnią takowej funkcji. Archidiecezja zaś składa się zazwyczaj z kilku diecezji, w których urzędują biskupi diecezjalni, wspierani przez pomocniczych. Zdarza się też, że występują diecezje podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, jednak jest to rzadkość. na niższych szczeblach hierarchii znajdują się dekanaty, oraz parafie, które je tworzą.

Metropolia Wrocławska

Jedna z czternastu metropolii obrządku katolickiego na terenie Polski. Swoją nazwę bierze oczywiście od Archidiecezji Wrocławskiej. W jej skład wchodzą także Diecezje Legnicka oraz Świdnicka. Wrocław stał się siedzibą arcybiskupa w 1930 roku, za sprawą papieża Piusa XI. Sama diecezja Wrocławska jest jedną z najstarszych w Polsce, została bowiem ustanowiona w trakcie słynnego Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku. Obecny metropolita wrocławski – abp Józef Kupny – sprawuje tę posługę od 2013 roku. Pomagają mu w tym biskupi pomocniczy – bp Andrzej Siemieniewski oraz bp Jacek Kiciński. Archidiecezja ma też biskupa seniora, byłego metropolitę wrocławskiego, abpa Mariana Gołębiewskiego.

Diecezja Legnicka jest stosunkowo młoda, została utworzona w 1992 roku. Na jej czele stoi biskup Zbigniew Kiernikowski, który w 2014 roku zastąpił obecnego biskupa seniora – bpa Stefana Cichego.

Jeżeli chodzi o Diecezję Świdnicką, jest to najmłodsza jednostka w Metropolii Wrocławskiej. Powstała w 2004 roku i od jej powstania aż do 2020 roku sprawował nad nią pieczę biskup Ignacy Dec. W zeszłym roku został zastąpiony przez bpa Marka Mendyka. Biskupem pomocniczym w diecezji jest – od 2008 roku – bp Adam Bałabuch.