Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Tekst modlitwy: Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Czynimy znak krzyża św. Następnie jeden raz odmawiamy „Ojcze Nasz” i dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo.., Święta Maryjo, Matko Boża…” wymieniając kolejną jedną z cnót:

1. Najczystsza
2. Najroztropniejsza
3. Najpokorniejsza
4. Najwierniejsza
5. Najpobożniejsza
6. Najposłuszniejsza
7. Najuboższa
8. Najcierpliwsza
9. Najmiłosierniejsza
10. Najboleśniejsza

… módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Chwała Ojcu…
W: poczęciu Twoim Panno Niepokalanaś była.
O. Módl się do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

W. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
O. Niech będzie zbawieniem i obroną.

Wykonanie (nagrania audio): Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Poznaj inne modlitwy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *