Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Tekst modlitwy: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Wykonanie (nagrania audio): Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Poznaj inne modlitwy

Modlitwa (jej pełna nazwa to: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa) powstała wraz z rozwojem kultu Serca Jezusowego. Jego źródeł szukać należy w Biblii (np. Pwt 6,4-5 lub Jr 31,3), choć w pełni ujawnił się on dopiero w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Za szczególnie zasłużonych czcicieli Serca Pana Jezusa uznaje się między innymi: św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego Padewskiego, św. Katarzynę ze Sieny czy św. Franciszka Salezego. Wielu innym świętym szczególnie bliska była modlitwa do Serca Pana Jezusa. Wzrost popularności Litanii do Serca Jezusa związany był z rozwojem różnego rodzaju ruchów mistycznych. Jednak na pełne usankcjonowanie takiego kultu trzeba było jeszcze zaczekać. Przyjmuje się, że najważniejsze zasługi położył tu zakon wizytek, który w swoim herbie posiada symbol Serca Zbawiciela. To właśnie dzięki staraniom tych sióstr, papież Leon XIII zatwierdził znany dziś tekst modlitwy. Litania do Serca Pana Jezusa została następnie rozbudowana przez Piusa XI.

Sam tekst nosi cechy modlitwy błagalnej i opiera się na powtarzaniu określonych wezwań wraz z wołaniem „zmiłuj się nad nami” (podobnie rzecz się ma w przypadku innych tego rodzaju modlitw, takich jak: Litania do św. Józefa czy Litania do Matki Bożej). Całość kończy się trzykrotnym wezwaniem do Baranka Bożego, dialogiem Kapłana i wiernych oraz wspólną modlitwą. Czasem odmawia się również „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu” oraz „Akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu”.

W Kościele Katolickim szczególnym okresem kultu Serca Pana Jezusa jest miesiąc czerwiec. Wtedy to właśnie (na pamiątkę objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque) w kościołach odprawiane są tzw. nabożeństwa czerwcowe, na których odmawia się Litanie do Najświętszego Serca.

13 myśli na “Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa”

  1. Wiesz co? Jakbyś tego nie nazwała to i tak i tak jest to w jakimś stopniu modlitwa poprzez śpiew. Pieśni do serca Jezusa mają specyficzny charakter. Pozdrawiam!

   1. Modlitwa do najświętszego serca jezusowego to ukojenie w każdej, nawet najgorszej chwili. Pieśni religijne o Jezusie towarzyszą mi od zawsze i właśnie dlatego modlitwa do serca Jezusa jest mi tak bliska. Z całą pewnością będę codziennie sięgać po modlitwy do serca pana Jezusa. Dzięki temu czuję się szczęśliwsza i z radością patrzę w każdy nowy dzień. Jest to też doskonały sposób na wyciszenie się i pozbieranie własnych myśli, co jest niesamowicie ważne.

 1. Przepiękna pieśni do serca pana Jezusa (chyba to pieśń). Zastanawia mnie tylko czy znajdę tutaj pieśni o jezusie? Może jakiś zbiór właśnie samych pieśni do serca jezusowego?

   1. Jak dla mnie modlitwa do serca Jezusa to najpiękniejsza modlitwa, która zbliża mnie do Boga. Modlitwa do najświętszego serca jezusowego pomaga mi zachować czystość myśli i moich czynów. Według mnie, jeśli chodzi o pieśni religijne o Jezusie, ta zdecydowanie jest najpiękniejsza. Modlitwy do serca pana Jezusa zawsze są mi niezwykle bliskie i sięgam po nie w każdej chwili mojego życia, co polecam także innym wiernym, aby zbliżyć się do Boga i odnaleźć ukojenie.

   2. Modlitwa do najświętszego serca jezusowego pomogła mi już nie raz. Za każdym razem, gdy mam jakiś problem, sięgam do modlitwy do serca pana jezusa i zawierzam mu wszystkie swoje troski i problemy. Czasami śpiewam również pieśni religijne o jezusie, które są dla mnie uzupełnieniem modlitwy. Obie razem dają mi ukojenie i spokój w trudnych chwilach. Modlitwa do serca jezusa ma nie tylko piękne słowa, ale również wyjątkową melodykę, która niesie spokój w sercu.

 2. W momencie zwątpienia to właśnie litania do serca pana Jezusa daje mi siłę i nadzieję na „lepsze jutro”. Zresztą tak samo jak litanie do milosierdzia bozego, każdy ma swój sposób na rozmowę z Bogiem, prośbę o wybaczenie bo w końcu jesteśmy tylko ludźmi, grzesznikami. Mam również świadomość, że litania do serca Pana powinna być odmawiana regularnie, nie tylko w momencie ludzkiej „potrzeby”.

 3. Wszystkie modlitwy katolickie są piękne i warte są odmawiania, jednak litania do serca powinna zwrócić szczególną uwagę. Tekst jest dojrzały, nie każdy jest w stanie do zrozumieć na pierwszy rzut oka. Jestem zdania, że każda modlitwa dla młodego chrześcijanina powinna być wyjaśniana, żeby nie „klepał” jej z pamięci, a był świadom o co zwraca się do Boga.

  1. Pieśni religijne o Jezusie to proste i dogłębne litanie dla bezbronnego człowieka. Modlitwa do Serca Jezusa jest staranną prośbą o duchowy spokój. Tutaj wszystkie nasze zmysły, świadomość, pożądanie czy uczucia kumulują się w jedną całość. Modlitwy do serca Pana Jezusa ukazują intymność i obnażają anielskość Syna Człowieczego. Pokazują Jego miłość, dobroć współczucie i wsparcie. Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego otacza nas wzajemnym oddaniem dla wiary.

 4. Jezus przytul do swojego miłosiernego Serca, moich bliskich aby poruszyły się ich serca, ogrzały się Twoją miłością i nie były letnie ale gorące, aby zaczęły bić tylko dla Ciebie Jezu. Najświętsze Serce Jezusa uczyń serca nasze na wzór serca Twego. Najlitościwsze Serce Jezusa ulituj się nad nami. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *