Zdrowaś Maryjo

Tekst modlitwy: Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Nagarnie audio

Modlitwa Zdrowaś Maryjo – geneza

Modlitwa Zdrowaś Maryjo jest znana jako Pozdrowienie anielskie, a odmawia się ją, by oddać cześć Matce Boskiej oraz Jezusowi. Za jej pomocą prosi się również o wstawiennictwo przed Bogiem. Jest uznawana tylko przez katolików oraz wyznawców prawosławia. Zgodnie z zasadami protestantyzmu została odrzucona przez tamtejszy kościół, tak samo jak nie akceptują jej Świadkowie Jehowy.

Kiedy analizujemy modlitwy chrześcijańskie możemy zauważyć, że należy do jednych z najbardziej popularnych w religii chrześcijańskiej. Po raz pierwszy Zdrowaś Maryjo pojawiła się w języku polskim w roku 1412, w statutach Wacława, a wydrukowano ją dopiero w 1475 roku. Wraz z nią drukowano wtedy jeszcze modlitwę Ojcze Nasz.

Od 1566 roku stałą się za sprawą papieża Piusa V oficjalną modlitwą kościoła, która została zapisana w brewiarzu. Jest złożona z trzech części, z czego dwie zawierają słowa ze Starego Testamentu, które skierował archanioł Gabriel. Trzecia powstałą dopiero w czternastym wieku podczas epidemii dżumy, która nawiedziła Europę. Cechą charakterystyczną  są słowa „teraz i w godzinę naszej śmierci” Dzięki nim został oddany tamten okres i strach przed odejściem. Maryja jest osobą, której oddaje się jedną największych czci, jeśli chodzi. Skład Apostolski wymienia ją jako tą, z której narodził się Jezus. Nawiązując do słów Zdrowaś Maryjo należy interpretować ją jako naukę postawy pełnej dobroci, przebaczania oraz nadziei. Wartym podkreślenia jest fakt, że Maryja jest powszechnie szanowana przez wyznawców innych religii, a ponadto modlitwa została wykorzystana np.: w muzyce.

 

5 myśli na “Zdrowaś Maryjo”

  1. Modlitwę zdrowaś maryjo poznałam w pierwszej klasie szkoły podstawowej i od razu została ono moją ulubioną modlitwą. Dzięki niej pokochałam odmawianie różańca i zapisałam się do kościelnego koła różańcowego. Zawsze gdy mam w życiu jakieś problemy to właśnie modlitwą zdrowaś maryjo modlę się do Matki Boskiej o pomoc i wstawiennictwo u Pana Boga. Gdy wypowiadam słowa tej modlitwy to mam wrażenie, że Matka Boska na mnie patrzy i mnie słucha. Miłość do Boga jest najpiękniejszą miłością jaką może poczuć człowiek.

  2. „Zdrowaś Maryjo” to modlitwa dobrze znana każdej osobie wierzącej. Zazwyczaj zapamiętywana przez wiernych będących jeszcze dziećmi, pozostaje w ich głowach do końca życia. Bywa odmawiana zarówno podczas mszy świętej, wieczornej modlitwy, różańca czy przy jakiejkolwiek prośbie, z którą kościół zwraca się do Matki Bożej. Jest ona piękną modlitwą skierowaną do Maryji wspierającej ludzi w ich codziennym życiu. Daję siłę i wiarę, że każdy kolejny dzień będzie lepszy oraz zapewnia duchowe wsparcie w trudnych chwilach.

    1. Zdrowaś Maryjo inaczej nazywana Pozdrowieniem anielskim to najważniejsza modlitwa w Kosciele chrześcijańskim. Uczy się jej już małe dzieci. Każdy powinien ją odmawiać rano oraz wieczorem aby Matka Boska czuwała nad nami każdego dnia i pomagała w podejmowaniu decyzji. Warto znać bardzo głęboki sens tej ważnej modlitwy, która towarzyszy nam przez całe życie. Zdrować Maryjo wraz z modlitwą Ojcze Nasz tworzy podstawę modlitw i powinno się je odmawiać z należytą pokorą oraz szacunkiem. Oddają one cześć Maryi i Jezusowi.

    2. Zdrowaś Maryjo to pierwsza modlitwa, której uczyła mnie mama i babcia. Ma szczególną moc, o czym wielokrotnie przekonałam się, kiedy za jej wstawiennictwem otrzymywałam potrzebne łaski. Zawsze, ilekroć jestem w potrzebie, odmawiam ją, w dowolnym miejscu i jeszcze nigdy nie zawiodłam się na jej ogromnej mocy. Zdrowaś Maryjo powinno się odmawiać zawsze, ilekroć potrzebujemy pomocy, wsparcia Najświętszej Matki i jej Dzieciątka. To najpiękniejszy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga jako wierne dzieci naszego Ojca.

  3. Nie sposób powiedzieć, że któraś modlitwa jest lepsza czy gorsza. Wszystkie które istnieją są piękne i mają wspaniały przekaz. Najważniejsze, że za ich pośrednictwem rozmawiamy z Bogiem. Chociaż Zdrowaś Maryjo ma szczególne znaczenie. Matka Boska w tej modlitwie ukryta, zawsze wie jak pomóc człowiekowi w kłopotach i porostu wesprzeć na trudnych ścieżkach życia. I co najważniejsze Najświętsza Panienka potrafi dać nadzieję, w każdej sytuacji czy ktoś jest ciężko chory czy cierpi z innych powodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *