Tekst piosenki: Na Golgocie stoi krzyż

Wykonanie (nagrania audio): Na Golgocie stoi krzyż


Dodaj komentarz