Parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach

Podstawowe informacje

Adres: ul. Rybnicka 444-295 Lyski

Diecezja: Archidiecezja Katowicka

Pierwsza wiadomość o Lyskach pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku. Lyski w tym czasie nie były dużą osadą, prawdopodobnie liczyły kilku osadników. Kościoły parafialne, które w wiekach średnich i nowszych posiadały duży zasięg obwodu parafialnego, z reguły powstały jeszcze w okresie przed akcją osadniczą na prawie niemieckim, a więc najpóźniej w pierwszej połowie XIII wieku. Do tej grupy kościołów należy kościół w Lyskach. Istniał już, zanim Lyski przeniesiono na ustrój prawa niemieckiego. W czasie 1335 – 1342 pojawiają się pierwsze źródłowe wzmianki o kościele i parafii w Lyskach.

Źródła z XVII wieku – 1679 r. – wyliczają następujące wsie w granicach parafii w Lyskach:
Lyski, Bogunice, Zwonowice, Gaszowice, Pogwizdów, Górki Śląskie, Sumnia, Szczerbice, „Solarnia”, Szymocice, Nowa Wieś. Wyżej wymieniony zasięg parafii pozostał niezmieniony aż do czasu zmiany państwowości w 1922 roku, kiedy nowa granica państwowa odcięła wieś Szymocice, zostawiając ją przy Rzeszy Niemieckiej.
Administracja Apostolska dla odzyskanej przez Polskę części Górnego Śląska i utworzona w 1925 roku diecezja katowicka wymagała reorganizacji dekanatów i obwodów parafialnych na obszarze przyznawanym Polsce. Przy tych zmianach także obwód parafii w Lyskach uległ stopniowo dużym zmianom, tak, że ostatecznie dziś parafię tworzą jedynie wsie: Lyski, Sumina, Nowa Wieś, Bogunice.

Lokalizacja na Mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *