1. Litania Pokutna Krótka
 2. Litania Pokutna
 3. Anafora Liturgii Pokutnej
 4. Chwała na wysokości Bogu
 5. Święty jest święty
 6. Święty, święty, święty – Hosanna Palm
 7. Święty 1983
 8. Prefacja I
 9. Konsekracja i Doksologia – Modlitwa Eucharystyczna
 10. Orędzie Paschalne – Exultet
 11. Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego
 12. Już dźwięczny głos
 13. Głosy proroków
 14. Z przepastnych głębin śmierci
 15. Na wieczerzy Baranka
 16. Wstąpił Dobry Pasterz
 17. Przyjdź Duchu Stworzycielu
 18. Dzień bezkresnej radości
 19. Przybądź, o Duchu Święty
 20. Modlitwa Eucharystyczna – słowa po Konsekracji
 21. Alleluja paschalne
 22. Alleluja na Aklamację do Ewangelii
 23. Ciebie, Boże, chwalimy

Pieśni Prekatechumenatu

 1. Zmartwychwstał Pan
 2. Ku tobie miasto święte
 3. Ciężka droga
 4. Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie
 5. Kantyk Jozuego
 6. Psalm 103: Błogosław duszo moja Jahwe
 7. Psalm 13: Jak długo jeszcze
 8. Jahwe, tyś Bogiem mym
 9. Śpiewajmy, śpiewajmy
 10. Psalm 119: Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie
 11. Psalm 133: Zobaczcie, jak jest pięknie
 12. Psalm 133: O jak pięknie, ile radości
 13. Psalm 133: Zobaczcie, jak jest piękna
 14. Psalm 136: Dzięki Ci, Jahwe
 15. Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 52–57)
 16. Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 57–88)
 17. Psalm 148: Chwalcie Pana z Niebios
 18. Psalm 150: Chwalcie Boga
 19. Psalm 27: Pan jest światłem i zbawieniem moim
 20. Hevenu Shalom alehem
 21. Już nadchodzi Królestwo
 22. Abba, Ojcze (Rz 8,15-17)
 23. Kto nas odłączy od miłości Boga
 24. Psalm 116: Podniosę kielich zbawienia
 25. Psalm 126: Kiedy Pan sprawił, że powrócili
 26. Kantyk Zachariasza
 27. O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo?
 28. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie
 29. Pentecoste
 30. Oto ja niebawem przyjdę
 31. Przyjdź, Synu Człowieczy
 32. Abraham
 33. Kantyk Mojżesza
 34. Psalm 117: Wysławiajcie Pana wszystkie ludy na ziemi
 35. Psalm 114: Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu
 36. Psalm 24: Bramy podnieście
 37. Psalm 23: Jahwe Pan jest mym pasterzem
 38. Psalm 137: Nad rzekami Babilonii
 39. Psalm 51: Zmiłuj się nade mną, Boże
 40. Psalm 51: Misericordia, Deus, misericordia
 41. Jezus Chrystus jest Panem – Hymn o Kenozie
 42. Zdrowaś Maryjo (Łk 1, 28nn)
 43. Ave Maria (1984)
 44. Maryjo, maluczka Maryjo
 45. Psalm 121: Wznoszę me oczy ku górom
 46. Śpiew wyzwolonych
 47. Psalm 95: Jeśli dziś usłyszycie Jego głos
 48. Psalm 95: Śpiewajmy radośnie Panu
 49. Dajenu
 50. Barankowi Paschalnemu
 51. Jutrzenka barwi purpurą niebo
 52. Jasny jakiś głos
 53. Uri, uri, ura
 54. Już idzie mój Bóg
 55. Amen, Amen, Amen
 56. Psalm 127: Jeśli Pan nie wybuduje domu
 57. Psalm 34: Skosztujcie i zobaczcie
 58. Psalm 122: Dla miłości moich braci
 59. Psalm 40: Zaufałem, zaufałem Panu
 60. Psalm 57: Tobie chcę śpiewać
 61. Psalm 2: Dlaczego buntują się narody?
 62. Psalm 42-43: Tak jako łania
 63. Psalm 100: Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi
 64. Wołajcie radośnie
 65. Psalm 17: Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie
 66. Śpiew dzieci w Noc Paschalną
 67. Psalm 118: Nie umrę, nie
 68. Powiedzcie zatrwożonym w sercu
 69. Psalm 63: O Boże, Tyś jest mym Bogiem
 70. Psalm 47: Pan wstępuje wśród okrzyków
 71. Naród kroczący w ciemnościach
 72. Śpiew Balaama
 73. Psalm 138: W obliczu aniołów
 74. Kiedy Izrael był dziecięciem
 75. To jest Pascha, przejście Pana
 76. Każda rzecz ma swój czas
 77. Kantyk Tobiasza
 78. Psalm 84: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie
 79. Nadchodzi Pan, przyodziany w blask
 80. Dzień odpoczynku
 81. Pocieszajcie mój lud
 82. Byli dwaj aniołowie
 83. Psalm 116: Miłuję Pana
 84. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy
 85. Psalm 65: Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie
 86. Psalm 11: Jeżeli w Panu znalazłem schronienie
 87. Psalm 68: Pan potężny ogłasza dobrą nowinę
 88. Psalm 134: Błogosławcie wszyscy Pana
 89. Córki jerozolimskie
 90. Psalm 32: Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem
 91. Maryja, Matka Kościoła
 92. Stabat Mater
 93. Lamentacje Pana
 94. Psalm 8: O nasz Panie, o nasz Boże
 95. Tyś jest błogosławiona, Maryjo
 96. Witaj, Królowo niebios
 97. Dziewico, tak bardzo przedziwna
 98. Maryjo Domie Błogosławieństwa
 99. Psalm 34: Błogosławić będę Pana w każdym czasie
 100. Żniwo narodów
 101. Psalm 110: Rzekł Pan do Pana mego
 102. Psalm 1: Szczęśliwy człowiek
 103. Psalm 45: Tyś najpiękniejszy
 104. Psalm 128: Szczęście dla człowieka
 105. Psalm 68: Niech wstanie Bóg
 106. Ruszajmy już pasterze
 107. Maria de Jasna Góra
 108. Psalm 142: Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc
 109. Wyrasta różdżka z pnia Jessego
 110. Psalm 25: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
 111. Psalm 141: Do Ciebie wołam
 112. Psalm 123: Do Ciebie wznoszę moje oczy
 113. Psalm 6: O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie
 114. Gloria, gloria, gloria
 115. Carmen ’63 Tagore
 116. Psalm 129: Bardzo mnie prześladowali
 117. Psalm 33: Radujcie się sprawiedliwi w Panu
 118. Psalm 18: Kocham cię Panie
 119. Maryjo, Matko drogi gorejącej
 120. Uwiodłeś mnie Panie
 121. O Panie, wspomagaj mnie, o Panie

Pieśni Katechumenatu

 1. Siedź samotnie i w milczeniu
 2. Tak mówi Amen
 3. Królowie Cię ujrzą
 4. Jakub
 5. Debora
 6. Widzę nieba otwarte
 7. Pan podarował mi
 8. Ten, co wygniata winogrona w tłoczni
 9. Siewca
 10. Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie
 11. Oto zwierciadłem naszym jest Pan
 12. Jak poryw gniewu
 13. Niech błogosławiony będzie Bóg
 14. Psalm 139: Panie, Ty mnie badasz i przenikasz
 15. Psalm 22: Eli, Eli, lamm`a sabahtani?
 16. Nikt nie może służyć dwom panom
 17. Psalm 131: O, Panie, moje serce nie ma już pretensji
 18. Pragnę pójść do Jeruzalem
 19. Szema Izrael
 20. Hymn o krzyżu chwalebnym
 21. Przyobleczcie się w zbroję Bożą
 22. Psalm 87: Jego fundamenty
 23. Akeda

Pieśni Wybrania

 1. Psalm 37: Nie unoś się gniewem
 2. Hymn o miłości
 3. Ten sam Bóg
 4. Jakby skazani na zabicie
 5. Jezus obchodził wszystkie miasta
 6. Nie opierajcie się złu
 7. Całuj mnie
 8. Moja miła, moja miła jest dla mnie
 9. Przyjdź z Libanu
 10. Kiedy jeszcze spałam
 11. Ty, która mieszkasz w ogrodach
 12. Baranka Boża
 13. Nie ma w Nim żadnego wdzięku
 14. Pieśń Baranka
 15. Kim jest ta
 16. Głos mego ukochanego
 17. Gołębica spoczęła
 18. Jak sączy się miód
 19. O Jezu, miłości moja
 20. Weź mnie do nieba
 21. Tyś jest moją nadzieją, o Panie
 22. Niewiasta obleczona w słońce
 23. Rozciągnąłem moje ręce
 24. Homilia Paschalna Melitona z Sardes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *