Psalm 113 - Bogu chwały i miłosierdzia

Tekst Psalmu: Psalm 113 – Bogu chwały i miłosierdzia

Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.
Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,
co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?
Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swego ludu,
Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
[Alleluja].

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 113 – Bogu chwały i miłosierdzia

 

Interpretacja Psalm 113 – Bogu chwały i miłosierdzia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *