psalm 28 tekst

Tekst Psalmu: Psalm 28 – Błaganie i dziękczynienie

Do Ciebie, Jahwe, wołam, Skało moja,
bym wobec Twego milczenia nie stał się
jak ci, którzy zstępują do grobu.
Usłysz głos mego błagania,
gdy wołam do Ciebie,
gdy wznoszę ręce
do świętego przybytku Twojego.
Nie gub mnie z występnymi
i z tymi, co czynią nieprawość,
co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,
a w duszy żywią zły zamiar.
Odpłać im według ich czynów
i według złości ich postępków.
Według dzieła ich rąk im odpłać,
oddaj im własnymi ich czynami.
Skoro nie zważają na czyny Jahwe
ani na dzielą rąk Jego:
niechaj ich zniszczy, a nie odbuduje.

Błogosławiony Jahwe, usłyszał bowiem
głos mego błagania,
Jahwe moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.
Jahwe jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud
i błogosław Twemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 28 – Błaganie i dziękczynienie

Interpretacja Psalmu 28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *