tekst psalmu 30

Tekst Psalmu: Psalm 30 – Podzięka za wybawienie od śmierci

Wysławiam Ciebie, Jahwe, boś mnie wybawił
i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.
Jahwe, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił;
Jahwe, dobyłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mnie do życia
spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie dla Jahwe psalm, wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość – przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.

A ja powiedziałem pewny siebie:
«Nigdy się nie zachwieję».
Z łaski Twojej, Jahwe, uczyniłeś mnie
niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze,
ogarnęła mnie trwoga.
Wołam do Ciebie, Jahwe,
błagam Boga mego o miłosierdzie:
«Jaki będzie pożytek z krwi mojej,
z mojego zejścia do grobu?
Czyż proch Cię będzie wysławiał
albo rozgłaszał Twą wierność?

Wysłuchaj, Jahwe, zmiłuj się nade mną;
bądź, Jahwe, dla mnie wspomożycielem»
Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;
wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.
Boże mój, Jahwe, będę Cię wysławiał na wieki.

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 30 – Podzięka za wybawienie od śmierci

Interpretacja Psalmu 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *