Psalm 48 - Jerozolima wyzwolona wielbi Boga Cały Tekst
Tekst Psalmu: Psalm 48 – Jerozolima wyzwolona wielbi Boga

Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze,
radością jest całej ziemi;
góra Syjon, kraniec północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach
okazuje się obroną.
Oto bowiem złączyli się królowie
i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.
Drżenie ich tam chwyciło
jak bóle kobietę, gdy rodzi,
jak wówczas, kiedy wiatr wschodni
druzgoce okręty z Tarszisz.
Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli,
w mieście Jahwe Zastępów,
w mieście Boga naszego:
Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują córki Judy
z powodu Twoich wyroków.
Obchodźcie Syjon dokoła,
policzcie jego baszty.
Przypatrzcie się jego murom,
oglądajcie jego warownie,
by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest
naszym Bogiem na wieki, na zawsze:
On nas będzie prowadził.

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 48 – Jerozolima wyzwolona wielbi Boga

Interpretacja Psalm 48 – Jerozolima wyzwolona wielbi Boga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *