Psalm 80 - Spustoszona winnica Pańska teksty
Tekst Psalmu: Psalm 80 – Spustoszona winnica Pańska

Posłuchaj Pasterzu Izraela,
Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.
Ty który zasiadasz nad cherubamim zabłyśnij,
przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem.
Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc!
O Boże, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze,
abyśmy doznali zbawienia.

Jahwe, Boże Zastępów,
jak długo gniewać się będziesz,
choć lud Twój się modli?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu
i obficie napoiłeś go łzami.
Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów,
a wrogowie nasi z nas szydzą.
Boże Zastępów, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze,
abyśmy doznali zbawienia.

Wyrwałeś winorośl z Egiptu,
wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.
Grunt dla niej przygotowałeś,
a ona zapuściła korzenie
i napełniła ziemię.
Góry okryły się jej cieniem,
a cedry Boże jej gałęźmi.

Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,
a swoje pędy aż do Rzeki.
Dlaczego jej mury zburzyłeś,
tak że zrywa z niej [grona] każdy,
kto przechodzi drogą,
że ją niszczy dzik leśny,
a polne zwierzęta obgryzają?
Powróć, o Boże Zastępów!
Wejrzyj z nieba, zobacz
i nawiedź tę winorośl.
I chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,
<latorośl, którą umocniłeś dla siebie.>
Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli,
niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym,
któregoś utwierdził dla siebie.
Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;
zachowaj nas przy życiu,
byśmy wzywali Twojego imienia.
Jahwe, Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż Twe pogodne oblicze,
abyśmy doznali zbawienia.

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 80 – Spustoszona winnica Pańska

Interpretacja Psalm 80 – Spustoszona winnica Pańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *