cały tekst Psalm 82 - Los niegodziwych sędziów
Tekst Psalmu: Psalm 82 – Los niegodziwych sędziów

Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:
«Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?»

Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym;
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu
i ubogiemu.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych.

Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach.
Ja rzekłem: «Jesteście bogami
i wszyscy – synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie».

O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 82 – Los niegodziwych sędziów

Interpretacja Psalm 82 – Los niegodziwych sędziów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *