Psalm 84 - Szczęście mieszkańca świątyni cały tekst psalmu
Tekst Psalmu: Psalm 84 – Szczęście mieszkańca świątyni

Jak miłe są przybytki Twoje,
Jahwe Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Jahwe.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Jahwe Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim,
Panie, nieustannie Cię wychwalają.

Błogosławieni, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga <nad bogami> ujrzą na Syjonie.
Jahwe Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Spojrzyj, puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca.

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Jahwe Bóg jest słońcem i tarczą:
Jahwe hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
Jahwe Zastępów,
błogosławiony człowiek, który ufa Tobie!

Przykładowe wykonania, nagrania audio Psalm 84 – Szczęście mieszkańca świątyni

Interpretacja Psalm 84 – Szczęście mieszkańca świątyni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *