psalmy teksty, nagrania, audio

Czym są Psalmy?

Psalmy pochodzą z Biblii z Księgi Psalmów. Jest ich tam 150, napisanych w języku hebrajskim. Psalmy to poetyckie utwory. Psalmy są zróżnicowane pod względem gatunku i pod względem treści.

Można wśród nich wyróżnić hymny, psalmy królewskie, dziękczynne, prorockie, o mądrości, pochwalne i inne.

Piosenki religijne są wyrazem nasze wiary i niczym innym jak modlitwą. Wykonywanie pieśni adwentowych podczas Mszy Świętej, wspólnie z wiernymi zbliża nas do siebie. Dzięki takiemu zabiegowi tworzy się tak zwany żywy Kościół. Piosenki dziękczynne mają wyraz i przesłania. Śpiewanie psalmów wywodzi się już ze starożytności. Jako ich twórcę uważa się Króla Dawida, Mojżesza, Jeremiasza, Ezechiela, Salomona i innych. Mądrość, jaka z nich wynika jest nieoceniona.

Do dzisiejszych czasów psalmy śpiewa się podczas rozmaitych uroczystości Kościelnych. Idealnie opisują czasy, w których żył Jezus. Dzięki nim liturgia jest dopracowana i jednolita. Najczęściej łączą poszczególne części mszy świętej. Przetłumaczone psalmy nazywa się psałterzem.

Więcej na temat psalmów tu.

Polskie wykonania Psalmów – Księga Psalmów – Przykładowe Psalmy

Psalm 15

Psalm 108 – Gotowe serce me Psalm 91 – O Bożej opiece Psalm 77 – Alijah
Psalm 1 – Gotowe serce me PSALM 2 – Małgorzata Hutek (BIBLIA AUDIO superprodukcja) Psalm 3: Pięści Boga

Psalmy w muzyce

Tekst każdego z psalmu był opracowywany ogromną ilość razy przez różnarakich kompozytorów, pochodzących z różnych krajów czy różnych kultur.

W polskiej i światowej literaturze muzycznej wyjątkową pozycję zajmują „Melodie na psałterz polski” Mikołaja Gomółki (Kraków, 1580), skomponowane do poetyckiego tłumaczenia Jana Kochanowskiego. Zbiór zawiera 150 krótkich utworów w układzie czterogłosowym, w technice nota contra notam. Jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów.

źródło: Wikipedia

Teksty Wszystkich 150 Psalmów

Psalm 1 – Dwie drogi życia
Psalm 2 – Mesjasz Królem
Psalm 3 – Poranne wołanie sprawiedliwego prześladowanego
Psalm 4 – Modlitwa wieczorna
Psalm 5 – Modlitwa poranna
Psalm 6 – Błaganie w próbie
Psalm 7 – Modlitwa oczernionego
Psalm 8 – Potęga Imienia Bożego
Psalm 9 – Dziękczynienie
Psalm 10 – Modlitwa o wyzwolenie
Psalm 11 – Modlitwa niewzruszonej ufności
Psalm 12 – Wśród zakłamanego świata
Psalm 13 – Ufne wołanie
Psalm 14 – Powszechne zepsucie
Psalm 15 – Kto godzien stanąć przed Bogiem?
Psalm 16 – Jahwe częścią mojego dziedzictwa
Psalm 17 – Błaganie o wyzwolenie od wrogów
Psalm 18 – Te Deum królewskie
Psalm 19 – Jahwe słońcem sprawiedliwości
Psalm 20 – Modlitwa o ocalenie króla
Psalm 21 – Dziekczynienie i modlitwa za króla
Psalm 22 – Cierpienia i nadzieje sprawiedliwego
Psalm 23 – Dobry Pasterz
Psalm 24 – Liturgia wejścia do świątyni
Psalm 25 – Modlitwa w niebezpieczeństwie
Psalm 26 – Wołanie o Bożą sprawiedliwość
Psalm 27 – W pobliżu Boga nie ma lęku
Psalm 28 – Błaganie i dziękczynienie
Psalm 29 – Hymn na cześć Pana burzy
Psalm 30 – Podzięka za wybawienie od śmierci
Psalm 31 – Modlitwa w próbie
Psalm 32 – Wyznanie uwalnia od grzechów
Psalm 33 – Hymn do Opatrzności
Psalm 34 – Pochwała sprawiedliwości Bożej
Psalm 35 – Wołanie o pomoc przeciw niewdzięcznikom
Psalm 36 – O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności
Psalm 37 – Los złych i dobrych
Psalm 38 – Hymn do Opatrzności
Psalm 39 – Jęk ciężko utrapionego
Psalm 40 – Dziękczynienie. Prośba o pomoc
Psalm 41 – W ciężkiej chorobie
Psalm 42 – Skarga lewity na wygnaniu
Psalm 43 –
Psalm 44 – Błaganie odrzuconego chwilowo Izraela
Psalm 45 – Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego
Psalm 46 – Bóg naszą mocą
Psalm 47 – Jahwe królem Izraela i świata
Psalm 48 – Jerozolima wyzwolona wielbi Boga
Psalm 49 – Zagadka powodzenia bezbożnych
Psalm 50 – O kult w duchu
Psalm 51 – Zmiłuj się nade mną, Boże
Psalm 52 – Przeciw oszczercy
Psalm 53 – Powszechne zepsucie
Psalm 54 – Apel do Boga wymierzającego sprawiedliwość
Psalm 55 – Skarga na wrogów
Psalm 56 – Uciśniony ufa Bogu
Psalm 57 – W pośrodku „lwów”
Psalm 58 – Sędzia ziemskich sędziów
Psalm 59 – Przeciw krwiożerczym wrogom
Psalm 60 – Modlitwa narodu po klęsce
Psalm 61 – Modlitwa wygnańca
Psalm 62 – Bóg jedyną nadzieją
Psalm 63 – O Boże, Tyś jest mym Bogiem
Psalm 64 – Ukaranie oszczerców
Psalm 65 – Dziękczynienie za urodzaje
Psalm 66 – Publiczne dzięki
Psalm 67 – O błogosławieństwo na trud apostolski
Psalm 68 – Chwalebna epopea Izraela
Psalm 69 – Lamentacja
Psalm 70 – Krzyk rozpaczy
Psalm 71 – Prośba o szczęśliwą starość
Psalm 72 – Królestwo Mesjasza
Psalm 73 – Zagadka powodzenia grzeszników
Psalm 74 – Nad gruzami świątyni
Psalm 75 – Bóg sądzi świat
Psalm 76 – Oda ku czci Boga przejmującego lękiem
Psalm 77 – Świetna przeszłość pociechą w niedoli
Psalm 78 – Dzieje narodu szkołą służby Bożej
Psalm 79 – Skarga narodu
Psalm 80 – Spustoszona winnica Pańska
Psalm 81 – Na Święto Namiotów
Psalm 82 – Los niegodziwych sędziów
Psalm 83 – Boże, zniwecz sprzymierzonych wrogów!
Psalm 84 – Szczęście mieszkańca świątyni
Psalm 85 – Bliskie jest nasze zbawienie
Psalm 86 – Modlitwa w czasie próby
Psalm 87 – Syjon matką ludów
Psalm 88 – Modlitwa z głębi rozpaczy
Psalm 89 – Hymn i modlitwa do wiernego Boga
Psalm 90 – Kruchość człowieka
Psalm 91 – Pod skrzydłami Bożymi
Psalm 92 – Kantyk sprawiedliwego
Psalm 93 – Bóg majestatu
Psalm 94 – Bóg sprawiedliwy
Psalm 95 – Śpiewajmy radośnie Panu
Psalm 96 – Jahwe Królem i Sędzią
Psalm 97 – Jahwe triumfujący
Psalm 98 – Sędzia ziemi
Psalm 99 – Bóg Królem sprawiedliwym i świętym
Psalm 100 – Wezwanie, by uwielbiać
Psalm 101 – Zwierciadło księcia
Psalm 102 – Modlitwa w nieszczęściu
Psalm 103 – Bóg jest miłością
Psalm 104 – Wspaniałość stworzenia
Psalm 105 – Cudowna historia Izraela
Psalm 106 – Spowiedź narodowa
Psalm 107 – Bóg wybawia człowieka z każdego niebezpieczeństwa
Psalm 108 – Hymn poranny i modlitwa narodowa
Psalm 109 – Psalm złorzeczący
Psalm 110 – Kapłaństwo Mesjasza
Psalm 111 – Pochwała dzieł Bożych
Psalm 112 – Pochwała sprawiedliwego
Psalm 113 – Bogu chwały i miłosierdzia
Psalm 114 – Hymn paschalny
Psalm 115 – Jedyny prawdziwy Bóg
Psalm 116 – Podziękowanie
Psalm 117 – Wezwanie do uwielbienia
Psalm 118 – Liturgia na Święto Namiotów
Psalm 119 – Pochwała prawa Bożego
Psalm 120 – Nieprzyjaciele pokoju
Psalm 121 – Stróż Izraela
Psalm 122 – Pomyślność dla Jeruzalem
Psalm 123 – Modlitwa człowieka nieszczęśliwego
Psalm 124 – Zbawca Izraela
Psalm 125 – Bóg ochrania swoich
Psalm 126 – Pieśń powrotu
Psalm 127 – Zaufanie do Opatrzności
Psalm 128 – Błogosławieństwo spoczywające na wiernym
Psalm 129 – Przeciwko nieprzyjaciołom Syjonu
Psalm 130 – De profundis
Psalm 131 – Usposobienie dziecka
Psalm 132 – Na rocznicę przeniesienia arki
Psalm 133 – Życie braterskie
Psalm 134 – Na święto nocne
Psalm 135 – Hymn pochwalny
Psalm 136 – Wielka litania dziękczynna
Psalm 137 – Śpiew wygnanych
Psalm 138 – Hymn wdzięczności
Psalm 139 – Chwała Temu, który wie wszystko
Psalm 140 – Pokorne błaganie
Psalm 141 – Przeciwko atrakcyjności zła
Psalm 142 – Modlitwa prześladowanego
Psalm 143 – Pokorne błaganie
Psalm 144 – Hymn z okazji wojny i zwycięstwa
Psalm 145 – Pochwała Króla Jahwe
Psalm 146 – Hymn do Boga, który niesie pomoc
Psalm 147 – Hymn na cześć Wszechmogącego
Psalm 148 – Pochwała kosmiczna
Psalm 149 – Pieśń triumfalna
Psalm 150 – Doksologia końcowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *