Abdon i Senen

Abdon i Senen (III w.) – męczennicy i święci rzymscy. Ich istnienie poświadcza istniejący od VI w. kult, akta ich męczeństwa są jednak mało wiarygodne.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *