Totus tuus - co to znaczy
Totus tuus – co to znaczy?

Karol Wojtyła został wybrany w 1978 roku na papieża. Był to pierwszy Ojciec Święty od kilkuset lat, który nie był Włochem. Jego pontyfikat wiązał się z wieloma doniosłymi i ważnymi wydarzeniami. Dewizą papieża Jana Pawła II były słowa Totus tuus, które podkreślał w swoim życiu na każdym kroku. Zwarł je także w swoim testamencie, który był określeniem jego woli.

Totus tuus – znaczenie i pochodzenie słów

Dewizę totus tuus Jan Paweł II powtarzał nieustannie. Jest ona zaczerpnięta z modlitwy: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny autorstwa św. Ludwika Marii Griginion de Montfort. Modlitwa brzmi: „Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Preabe mihi cor Tuum, Maria”. W tłumaczeniu na polski oznacza to: „Jestem cały Twój i wszystko, co moje do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje Serce, Maryjo.”

Cała modlitwa, a także słowa „Cały Twój Maryjo” idealnie odzwierciedlają to jak przebiegał pontyfikat papieża. W tych dwóch słowach najlepiej słuchać sedno misji papieża polaka. Podążał on drogą do świętości, zawierzając Matce Boskiej każdy dzień.

Życie Jana Pawła II

Całe życie Jana Pawła II niezwykle wymownie ukazuje sens słów Totus tuus. W encyklice papieża można znaleźć wiele znaczących odwołań do tego cytatu. Ojciec Święty wielokrotnie dał świadectwo, które jednoznacznie ukazywało wiernym sens tych słów. W nich zawiera się całe znaczenie ludzkiego życia. Jan Paweł II wskazuje, że Bóg daje siebie w całości i nie oczekuje od człowieka niczego w zamian. Wyznanie „Totus Tuus” jest ściśle związane z dziełem Jezusa Chrystusa, które tworzy w jedności z Ojcem i Duchem św. Nie trzeba zbyt wnikliwie badań życiorysu Karola Wojtyły, aby zauważyć jak mocno złączył się on z tym cytatem. Oddał on swoje życie Kościołowi, który jest Oblubienicą! Papież przeżywał takie samo Totus Tuus jak Matka Boża podczas wydarzeń, które miały miejsce w Betlejem, Kanie Galilejskiej czy w Jeruzalem. Codzienne życie papieża było ciągłym obrazem tych słów.

Jan Paweł drugi podczas okresu swojego zasiadania na tronie papieskim także wielokrotnie namawiał wiernych do powierzenia się Maryi. Podkreślał on wielkość Bożej miłości i miłosierdzia, a także znaczenie codziennego dawania siebie w przeżywaniu prawdziwej tajemnicy „Totus Tuus” poprzez widzeniu w bliźnich Boga i kochaniu go, a także pragnieniu bycia kochanym.

Ojciec Święty twierdził także, że szczególnym miejscem, w którym urzeczywistniają się słowa Totus Tuus jest sakrament małżeństwa. To w rodzinie najpełniej ma miejsce oddanie i prawdziwa miłość rodzicielska, synowska czy oblubieńcza. Karol Wojtyła śmiało mówił o tym, że wzajemny dar małżonków, dzieci i rodziców ma wielkie znaczenie i jest pierwszym sanktuarium i pierwszym miejscem, w którym można powiedzieć prawdziwe „Totus tuus”.  Wszelkie nauczanie i gesty Jana Pawła II zawsze nawiązywały do tej głębokiej dywizy. Papież podkreślał wielką rolę Domowego Kościoła, a także Eucharystii sprawowanej przy ołtarzu oraz oddania przeżywanego w codzienności pod postacią zwyczajnych gestów, cielesności, duchowości, a także dialogu i seksualności, wychowania, rodzicielstwa, pracy i odpoczynku. Jan Paweł II podkreślił, że kierować się słowami „Cały Twój” powinno się na każdym etapie życia, zarówno wiosną jak i jesienią. Tylko idąc tym szlakiem można osiągnąć prawdziwą świętość.

Kanonizacja Jana Pawła II była bez wątpienia wielkim wydarzeniem dla wszystkich polaków, a także ostatecznym dowodem jego oddania i kierowania się w życiu dewizą „Cały Twój Maryjo„. Każdy z nas może być świętym, świętość dotyka i kobiet i mężczyzn, zarówno małżonków jak i osób samotnych, kapłanów i świeckich, wdów, narzeczonych, rodzin, dzieci i rodziców. Poprzez oddanie i poświęcenie można dążyć do świętości każdego dnia. Przeżywanie miłości Bożej jest piękne i prawdziwe jeżeli odbywa się w świetle słów „Cały jestem Twój Maryjo”. Niech życie św. Jana Pawła II będzie inspiracją dla nas wszystkich i wskazówką w drodze do Nieba.

Totus tuus – co to znaczy?
5 (100%) 1 vote[s]