Podział administracyjny Kościoła Katolickiego obejmuje 14 metropolii w całej Polsce. Zostały ona ustanowione na podstawie obrządku łacińskiego. Jedną z takich metropolii, jest metropolia szczecińsko-kamieńska, która funkcjonuje od marca 1992 roku, a utworzona została przez Jana Pawła II. Jak wygląda jej podział i kto pełni rolę biskupów?

Podział metropolii szczecińsko-kamieńskiej

Biorąc pod uwagę metropolię szczecińsko-kamieńską, możemy wyróżnić następujące diecezje wchodzące w jej skład:

  • Archidiecezja szczecińsko-kamieńska- to jedna z 14 archidiecezji w Polsce. Główną siedziba jest miasto Szczecin, a świątynią Archikatedra szczecińska. Skupia ona nieco ponad milion wiernych, a swoim zasięgiem obejmuje 37 dekanatów i aż 273 parafie.
  • Diecezja koszalińsko-kołobrzeska- to diecezja- jedna z trzech- która wchodzi w skład metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Położona jest ona na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Jej główną siedziba jest Koszalin, a świątynią Katedra w Koszalinie. Skupia ona 833 tysiące wiernych, a swym zasięgiem obejmuje 24 dekanaty i 221 parafii.
  • Diecezja zielonogórsko-gorzowska- to jedna z trzech diecezji w metropolii szczecińsko-kamieńskiej.  Jej główna siedziba mieści się przy ulicy Powstańców w Zielonej Górze, a główną świątynią jest Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim. Jest ona podzielona na 30 dekanatów i 270 parafii i skupia 981 tysięcy wiernych.

Biskupi metropolii szczecińsko-kamieńskiej

Do biskupów metropolii szczecińsko-kamieńskiej zaliczamy:

  • biskupów diecezjalnych- metropolitę abp. Andrzeja Dzięgę od 2009 roku, oraz sufraganów bp. Edwarda Dajczaka od roku 2007 i bp. Tadeusza Lityńskiego od roku 2015.
  • biskupów pomocniczych- bp. Henryka Wajmana od 2014 roku, bp. Krzysztofa Zadarko od 2009 roku i bp. Krzysztofa Włodarczyka od 2016 roku.
  • biskupów seniorów- bp. Pawła Cieślika i bp Stefana Regmunta obaj od roku 2015, bp. Jana Gałeckiego i bp. Tadeusza Werno od roku 2007, a także bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza od roku 2013 i bp. Pawła Sochę od roku 2012.
Metropolia szczecińsko-kamieńska
5 (100%) 1 vote[s]