Gdy miły Jezus był w Betanii tekst

Gdy miły Jezus był w Betanii,
Wtedy tę żałosną mowę czynił Maryi,
(Żałosną mowę uczynił Pannie Maryi)
Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,
Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!

Kochana Matko, smutna nowina,
Bo już jutro Mnie pożegnasz, Twojego Syna.
O Matko, Matko, dla Syna Twego,
Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.

Widzisz tę głowę, pełną mądrości,
W piątek tysiąc ran zadadzą cierniowe ości.
Ach Jezusie…

O Matko moja, widzisz te oczy,
Zobaczysz jak krew strumieniem z nich się potoczy.
O Matko…

Twarz moją widzisz, słońcu podobną,
Zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.
Ach Jezusie…

Me ręce Matko, co świat stworzyły,
Będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.
O Matko…

Tak sobie mówią, na to się ważą,
Że Mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą.
Ach Jezusie…

Wnet już dziesiątki a może więcej
Plag przy biczowaniu weźmie Twój Syn przy męce.
O Matko…

Widzisz Me ręce, co pracowały,
Żeby wszystkie dusze ludzkie zbawienie miały.
Ach Jezusie…

Oto Ty dzisiaj masz Mnie żywego,
W piątek Mnie piastować będziesz już umarłego.
O Matko…

Mój Jezu drogi, Synu kochany,
Dlaczego Cię Ojciec posłał na takie rany.
Ach Jezusie…

Pozwólże Synu, bym ja umarła,
A możebym ja grzesznikom niebo otwarła.
O Matko…

Żaden nie może w upadku srogim,
Grzesznikom nieba otworzyć, gdy nie jest Bogiem.
Ach, Jezusie…

Ale Ty Matko, tylko człowiekiem,
Którą Mi za Matkę obrał Ojciec przed wiekiem.
O Matko…

Albo mi pozwól, żebym omdlała,
Żebym gorzkiej Twojej męki już nie widziała.
Ach, Jezusie…

Któżby Mnie płakał, Matko kochana,
Kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.
O Matko…

Ty sama jedna, będziesz płakała,
W swoim sercu z Mojej męki bardzo bolała.
Ach, Jezusie…

Twa w Betanii Wielkanoc będzie,
Z Magdaleną i Łazarzem, lecz gorzka srodze.
O Matko…

Kiedy noc całą tak rozmawiali,
We czwartek rano ze świtem tak się żegnali.
Ach, Jezusie…

Jezus uklęknął na swe kolana,
Błogosław idę na męki, Matko kochana.
O Matko…

Cóżbym za Matka, okrutna była,
Bym Synowi na śmierć taką błogosławiła.
Ach, Jezusie…

Ale to wola Ojca Twojego,
Niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego.
O Matko…

Żegnam wnętrzności, co Mnie nosiły,
I piersi, które całego Mnie wykarmiły.
Ach Jezusie…

Żegnam Twe ręce, co piastowały,
Delikatne Ciało Moje, kiedym był mały.
O Matko…

Żegnam Twe nogi, które biegały,
Do Egiptu przed Herodem, gdy uciekały.
Ach Jezusie…

Żegnam Twe serce, co Mnie kochało,
Ojca Mego, za lud wierny, ze Mną błagało.
O Matko…

Wszystkim Twym członkom dzięki oddaję,
A jednakże Synem Twoim być nie przestaję.
Ach Jezusie…

Gdy Matka Boska to usłyszała,
Z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.
O Matko…

Dziękuję Synu, iżeś Mnie przyzwał,
Mnie ubożuchną Panienkę za Matkę wybrał.
Ach Jezusie…

Że wszystkie prace przyjemne były,
Którymi Tobie służyłam, mój Synu miły.
O Matko…

Tak się pożegnał z największym żalem,
Wybierając się na męki do Jeruzalem.
Ach Jezusie…

Gdy się Pan Jezus z Matką pożegnał,
Odchodząc do Jeruzalem serdecznie płakał.
O Matko…

Matuchna Jego rzewnie płakała,
Za swoim Synem płaczącym, tak wyglądała.
Ach Jezusie…

Apostołowie pilnie słuchali,
Na Jezusa płaczącego też spoglądali.
O Matko…

Ach rozmyślajmy, to pożegnanie,
By Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.
O Matko Boska, módl się za nami,
Niechaj przez Ciebie Maryjo, Niebo zyskamy.

nagranie audio Gdy miły Jezus był w Betanii

Gdy miły Jezus był w Betanii

poznaj inne pieśni religijne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *