Modlitwa dziękczynna Akatystu

Tekst modlitwy: Modlitwa dziękczynna Akatystu

Przyjmij, o Potężna,
Najczyszystsza Pani i Królowo nasza,
Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny,
które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy,
my słudzy Twoi niegodni.
Wybrana spośród wszystkich pokoleń,
nad wszystkie stworzenia
nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś.
Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami.
Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego
i nasyciliśmy się
świętym Ciałem i Krwią najczystszą.
Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia
na pokolenie,
przez Boga wysławiona,
wspanialsza od Cherubinów
i czcigodniejsza od Serafinów.
W tej oto godzinie, o pełna chwały
Bogurodzico Najświętsza,
nie ustawaj w modlitwie za nas,
niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej
złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia
wolni byli i od wszelkiej szatańskiej
złośliwości uchronieni.
Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami,
zachowaj nas nienagannymi.
Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni,
Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata
składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie
teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.

Wykonanie (nagrania audio): Modlitwa dziękczynna Akatystu

Poznaj inne modlitwy

2 myśli na “Modlitwa dziękczynna Akatystu”

  1. Modlitwa dziekczynna Akatystu kierowana jest ku czci Bogurodzicy. To jeden z najpiękniejszych utworów dedykowanych Matce Boskiej. Modlitwa dziękczynna pozwala podziękować Maryi za wszystkie doświadczane z jej udziałem łaski i jednocześnie wznieść słowa pochwalne na jej temat. Hymn przepełniony jest miłością do Matki Boskiej, słowami uznania oraz dziękczynnym przekazem. Uduchowiony utwór wyśpiewywany jest przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu, poprzedzając święto Objawienia. Doskonale wpisuje się w przekaz i powagę tego okresu.

  2. Modlitwa dziękczynna, czyli psalm Akatystu jest wspaniałą pieśnią pochwalną dla Matki Boskiej. Słowo Akatyst nie jest jednak nazwą hymnu, ale wyłącznie objaśnieniem pojawiającym się w jego treści. Modlitwa dziekczynna jest wykorzystywana przez różnego rodzaju wspólnoty katolickie, które pragną pogłębić swoje życie duchowe oraz urozmaicić wymiar religijnych obrzędów. Modlitwa coraz częściej staje się formą wspólnych spotkań, których celem jest uwielbienie Matki Boskiej oraz podkreślenie jej roli w Kościele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *