Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu


Wiara w Boga pomogła nie jednemu z nas, przetrwać najtrudniejsze chwile w naszym życiu. Dla wielu z nas modlitwa bywa ostoją, a także nadzieją na to, że zachodzące zmiany, będą tymi, które okażą się dla nas korzystne. Niestety, pandemia całkowicie zmieniła nasze nawyki, a także ograniczyła nasze możliwości. Nie mniej jednak, nie oznacza to, że nasza wiara i praktyki religijne muszą zostać wstrzymane. Jak wygląda msza święta podczas pandemii i co powinieneś o niej wiedzieć?

Czym jest msza święta ONline?

Na pewno sam sobie, umiesz wytłumaczyć czym jest nabożeństwo boże. Nie mniej jednak, sama msza święta to ofiara Chrystusa, w której złożył on sam siebie, umierając na krzyżu. Msza święta, jest też dowodem i swoistym centrum naszego życia w wierze chrześcijańskiej, a także jest to podziękowanie dla Boga, które składamy z zamian za jego wielkie miłosierdzie, którym nas obdarzył. Ofiara na mszy świętej, to nie jest powtórka, to ciągle to samo poświęcenie Jezusa, a także odtworzenie Kalwarii i zasług Chrystusa dla ludzkości. Msza święta składa się zwykle z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi Liturgia Słowa, która odbywa się po akcie pokuty i Lituria Eucharystyczna, która jest ofiarą dla Boga, zarówno od jego syna- Jezusa, jak i od nas. Msza święta to także możliwość wykorzystania duchowych owoców, które daje nam Ojciec, dlatego też uczestnictwo w niej wiąże się z szacunkiem.

Msza święta przez internet w czasach COVID-19

Czasy pandemii, znacznie ograniczyły nasze możliwości praktyk religijnych. Jednak wszystko to jest niezbędne, do zachowania naszego bezpieczeństwa. Wobec tego, postanowiono skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam technologia. Do niedawna trudno było sobie wyobrazić Liturgię bez wiernych, jednak obecnie, nie jest to niczym zaskakującym. Księża dają więc wiernym możliwość uczestnictwa w mszy świętej przez Internet. Dzięki mszy świętej online można duchowo zjednoczyć się, a także uczestniczyć w obrzędach religijnych, bez podejmowania zbędnego ryzyka.

Kto zobowiązany jest do uczestnictwa w mszy świętej?

Do uczestnictwa w mszy świętej, zobowiązani są wszyscy wierni, którzy szczególnie w niedzielę, powinni powstrzymać się od prac niekoniecznych i innych obowiązków, by móc oddać cześć Bogu. Obowiązek uczestniczenia we mszy świętej, jest więc nakazany w myśl Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym, a także osobom świeckim jak np. biskupi czy kapłani. Nakaz czynnego uczestnictwa w mszy świętej, spada więc na wszystkich ochrzczonych w Kościele katolickim lub tych, którzy zostali do niego przyjęci, a także ci, którzy posiadają zdolności samodzielnego rozumowania i ukończyli 7 rok życia.

Kto jest zwolniony z uczestnictwa we mszy świętej?

W myśl Prawa Kanonicznego, z obowiązku uczestnictwa we mszy świętej, zwolnieni są ci, którzy nie ukończyli 7 roku życia, czyli dzieci. Dyspozycja ta wynika z rozumowania, iż dziecko wolne jest od nakazów i obowiązków. Z uczestnictwa w nabożeństwie bożym zwolnieni są również ci, którzy nie posiadają pełni władz umysłowych, jednak dysfunkcja ta musi trwać ciągle i być stała. Osoby niepoczytalne i niezdolne do czynności prawnych, również nie podlegają kościelnym ustawom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *