Grzechy lekkie – czym są?

Każdy katolik wie, że grzechy są popełniane myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Rozróżnienie rodzaju grzechu nie należy jednak zawsze do łatwych – można je bowiem podzielić na grzechy lekkie i ciężkie. Grzech lekki inaczej nazywany jest powszednim. Pojawia się wtedy, gdy człowiek łamie przykazania Boże lub inne reguły religijne. Ważne jest jednak to, że nie dotyczą one bluźnierstwa przeciw Bogu ani odwrócenia się od Kościoła. Człowiek jest istotą, która błądzi, więc często popełnia tego typu grzechy. Jego serce nie staje się jednak wtedy skażone złem ani nie wyrzeka się wiary. To jedynie chwilowe zboczenie z drogi, po którym da się szybko na nią wrócić. Różnica między grzechem lekkim a ciężkim jest podobna do różnicy między skaleczeniem a śmiertelną raną. Musisz mieć jednak na uwadze, że nawet niewielkie zaniedbane skaleczenie może się rozrosnąć. Nie wolno więc bagatelizować grzechów lekkich – każdy katolik powinien codziennie dążyć do tego, by stawać się lepszym człowiekiem i podążać śladami Jezusa.

Rodzaje grzechów lekkich

Granice między grzechami lekkimi i ciężkimi tak naprawdę są trudne do określenia. Wiele zależy od intencji danego człowieka i tego, czy popełnia on dany grzech regularnie. Powszechne przewinienia to m.in. zatajenie wiary, zapomnienie o modlitwie, lenistwo, wdawanie się w sprzeczki czy unoszenie się gniewem. Według religii skutkami popełnienia grzechu lekkiego są wyrzuty sumienia, utrata łaski oraz kary doczesne. Na szczęście łaski można odzyskać, a grzechy odpokutować. O grzechach lekkich często mówi się dzieciom. Zwraca się im uwagę, że do takich przewinień należą m.in. brak posłuszeństwa w kierunku rodziców, bycie nieuprzejmym dla koleżanki, niewielkie kłamstwa czy nieudzielenie pomocy w nauce bliskiej osobie. Grzechy lekkie mogą być popełniane nieświadomie. Czy palenie to grzech lekki? Na to pytanie tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć. Wiadomo jednak, że palenie szkodzi nie tylko zdrowiu człowieka, ale i środowisku. Jeśli wykonujesz tę czynność regularnie, może istnieć przesłanka do stwierdzenia, że popełniasz grzech ciężki. Czy masturbacja to grzech? Owszem, według religii katolickiej jest to grzechem ciężkim. Jeśli go popełniasz, powinieneś udać się do spowiedzi. Bardzo ważne jest jednak postanowienie poprawy i brak przywiązania do grzechu. Przed udaniem się do konfesjonału przydatna może okazać się regułka spowiedzi dostępna powszechnie w Internecie.

Co zrobić, gdy popełnisz grzech lekki?

Grzechy powszednie popełnia się praktycznie codziennie i nie zrywają one więzi z Bogiem. Dlatego właśnie nie ma konieczności udawania się od razu do spowiedzi świętej, choć warto wspomnieć przy najbliższej okazji o tych przewinieniach. Na początku każdej mszy świętej odbywa się akt pokuty, który oczyszcza sumienia wiernych z drobnych przewinień. Podobne działanie ma słuchanie Pisma Świętego i przyjmowanie Najświętszego Sakramentu. Uczestniczenie w mszy świętej będzie więc wystarczające, by zmyć grzech lekki.

Zamieszczono w: Blog